< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (אסופה): ספר מחקרים חדשים של הגליל [מודפס / עברית] דדליין לתקצירים=18.8.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3072323/

כחלק מהמסורת של התוכנית ללימודי גליל ובהמשך לכנס ה-25 למחקרים חדשים של הגליל וסביבותיו, אשר נערך השנה בחודש אפריל האחרון. אנו מתכוונים להוציא את הקובץ הרביעי של ספר "מחקרים חדשים של הגליל".
הספר יוקדש לפרופ' חיים גורן, עם סיום פרק עבודתו המפואר בתל-חי.
אנו פונים אליכם להגיש מאמרים רלוונטיים הקשורים לחקר הגליל בקשת של תחומים: היסטוריה, גיאוגרפיה, סוציולוגיה, אקולוגיה, חי וצומח, חינוך, תרבות, ארכיאולוגיה, כלכלה, אנתרופולוגיה, ועוד.
היקף המאמרים לא יעלה על 8000 מילים, נא להגיש בפונט David , גודל 12, רווח כפול.

לוח הזמנים הצפוי:
הגשת תקצירים (עד 300 מילים) – עד 18 באוגוסט 2023.
קבלת תשובה מהמערכת: – עד 18 בספטמבר 2023.
את המאמרים שיאושרו יש להגיש עד סוף חודש ינואר 2024.
המאמרים יעברו לקטורה כמקובל.

מייל רכזת המערכת: ד"ר מיה דואני:
mayaduany@gmail.com

בברכה,
ועדת המערכת
טלי גולדברג, אמיר גולדשטיין, זאביק גרינברג, מוסטפא עבאסי.
המכללה האקדמית תל-חי

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה