< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הארכה / לכנס: הכנס השנתי ה-12 של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית [אב""ג / באר שבע 12/23] דדליין חדש=14.9.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3072223/

הקול הקורא מוארך בזאת עד ה-14.9.

האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית תקיים את הכנס השנתי ה-12 ביום ראשון, 31.12.23, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בכנס תוצגנה עבודות בהיסטוריה כלכלית ועסקית, מקומית וגלובלית, בכל התקופות.

חוקרים וחוקרות מכל תחום ידע (כגון כלכלה, מדע המדינה, סוציולוגיה, משפטים והיסטוריה על גווניה השונים) מישראל או מחו"ל, המעוניינים להציג את מחקרם בכנס, מוזמנים לשלוח תקציר (500 עד 1000 מילים, בעברית או באנגלית) של עבודות שטרם פורסמו וטרם התקבלו לפרסום, או את העבודה עצמה, לא יאוחר מ-15.8.23, לכתובת israel.eha@gmail.com .

תשובות יימסרו למציעים עד 14.9.23.

תינתן עדיפות למציעים שלא הציגו בכנס השנתי הקודם.

ההרצאות יתקיימו בעברית או באנגלית.

חברי הועדה האקדמית של הכנס הם:

פרופ' דניאל לוי, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר אילן (יו"ר).

ד"ר מרב חקלאי, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (מארגנת מקומית).

פרופ' רלי שכטר, המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

פרופ' אריה קרמפף, בית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב יפו.

ד"ר דניאל שיפמן, המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת אריאל.

ד"ר עידית בן אור, החוג להיסטוריה כללית ופילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב.

קול קורא זה זמין כאן.

אתר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית: http://eha-israel.org

מפרסם ההודעה
ד"ר דרור גולדברג מזכיר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית israel.eha@gmail.com https://www.eha-israel.org/
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה