< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // פודקאסט: תולדות המין הכלכלי (חן עירון)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3070407/

הפודקאסט מציג מעין ביוגרפיה אינטלקטואלית של "האדם הכלכלי", הוא הומו אקונומיקוס. הוא עוקב אחרי האופן בו מתארים כלכלנים את האדם וכיצד משתנה התמונה הזו מעת לעת. הפרקים אינם עוסקים רק בכתבים הכלכליים אלא דנים גם בהשפעות הגיאוגרפיות, התרבותיות, הפילוסופיות והאידיאולוגיות שהשפיעו על תפיסת האדם בכלכלה.

https://homoeconomicus.podbean.com/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה