< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: פוסטדוקטורט - מדעי החברה [אונ חיפה] דדליין=15.6.23

מפרסם ההודעה
טל קריסטל kristal@soc.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה