< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק: לדוקטורנטיםות ופוסטדוקיםות במסגרת מחקר - פרדיגמות של פופ: מושגי מפתח בלימודי תרבות פופולרית [אונ חיפה / חיפה] דדליין=15.6.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3052000/

קול קורא
למענק מחקר לדוקטורנטים ולפוסטדוקטורנטים במסגרת קבוצת המחקר

פרדיגמות של פופ: מושגי מפתח בלימודי תרבות פופולרית

קבוצת מחקר בין-תחומית של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה תעסוק השנה במושגי מפתח בחקר התרבות הפופולרית ובפרדיגמות תיאורטיות ומתודולוגיות עכשוויות בתחום. התרבות הפופולארית כוללת מגוון ז’אנרים (מתחומי המדע הבדיוני, הפנטזיה, ספרי הבלש, המערבונים, ההומור וכו’), מדיות (למשל, סרטי קולנוע והצגות, מחזות זמר, קומיקס, משחקים, ריקוד, תוכניות רדיו וטלוויזיה, תרבות הספורט, מוזיקה פופולרית, ממים, פרסומות, גרפיטי, ארכיטקטורה ועוד) היבטים ושאלות (כולל כאלה הקשורים להון, אתיקה, כוח, שפה, מגדר, אקלים, אידיאולוגיה, לאומיות ודת).

הקבוצה תיפגש פעם בשבועיים (בימי חמישי בבוקר) לאורך שנת הלימודים תשפ”ד (2024-2023) באוניברסיטת חיפה. עבודתה תכלול דיונים בהיבטים ובשאלות הנובעים מחומרי הקריאה ופרזנטציות של המשתתפים.

דוקטורנטים ופוסטדוקטורנטים (שקיבלו את התואר אחרי אוקטובר 2019) אשר מעוניינים להשתתף באופן קבוע בדיונים אלו ולהציג במסגרתם את עבודתם במהלך השנה, מוזמנים להגיש את מועמדותם. הקבוצה תעניק שתי מלגות ע”ס 10,000 ש”ח למועמדים שיבחרו.

לשם הגשת מועמדות עליכם לשלוח לד”ר אמה זהר (zoharemma@gmail.com) את המסמכים הבאים:

• קורות חיים מקוצרים (עד עמוד) הכוללים: -את נושא ומנחה הדוקטורט והמוסד בו הוא נכתב (ניתן לפרט גם פוסט’ אם זה רלוונטי) -השתתפות בכנסים הרלוונטיים לתחומי הקבוצה (עד שניים) -פרסומים, אם יש -פרסים ומלגות.
• נושא המחקר שיוצג וידון בקבוצה: כותרת ותמצית של עד 300 מילים, עם דגש על מתודולוגיה.
• המלצה אחת של מנחה או מנחה לשעבר, רצוי כזו שתתייחס לנושא המחקר שיוצג בקבוצה. את ההמלצה יש להעביר ישירות לד”ר אמה זהר במייל שפורט למעלה.

את המסמכים יש להגיש עד ה-15 ליוני 2023.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל: ד”ר קרן עמרי: komry@research.haifa.ac.il
ד”ר צפי זבה-אלרן: tsafisebba@gmail.com


________________________________________
אמה זהר, לימודי פולין קרן עמרי, ספרות אנגלית מרקוס זילבר, תולדות ישראל מיכל (מיקי) דליות-בול, לימודי אסיה שלי זר-ציון, תיאטרון צפי זבה-אלרן, ספרות עברית והשוואתית

Message publisher
צפי זבה-אלרן tsafisebba@gmail.com 04-8240124
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added