< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: "להט"ב היות האדם לבדו" - דת ולהט"ב במרחב הישראלי [בר אילן, רמת גן 10/23] דדליין=1.7.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3050608/

הסוגיה הלהט”בית על שלל היבטיה היא מן הנושאים הרגישים, הטעונים והנפיצים ביותר בתוך השיח הדתי בישראל. זוהי סוגיה רבת פנים ופרספקטיבות, הנוגעת לחייהם של אינדיבידואלים רבים, אך השלכותיה הנרחבות הולכות אל מעבר למעגלים הפרטיים והאישיים. מדובר בסוגיה מורכבת במיוחד, הנושקת למעגלים דיסציפלינריים רחבים, ודומה שהיא מתנגשת בעוצמה בעיקר עם תפיסות דתיות שמרניות. בשנים האחרונות הכתיבה המחקרית האקדמית אודות להט”ב במרחב הדתי הולכת ומתגברת ואנו מבקשים לערוך כנס פורץ דרך וראשון מסוגו המבקש לתת במה לפירות המחקר בנושא, לעורר שיח אקדמי ולחשוף נקודות מבט שונות אודות סוגיה קיומית זו.

מטרת הכנס היא להציג מחקרים ממגוון תחומים ופרספקטיבות הנוגעות למפגש בין העולם הדתי היהודי, הנוצרי המוסלמי והדרוזי, לבין אוכלוסיית הלהט”ב. ניתן להתייחס לנושא מדיסציפלינות שונות כגון סוציולוגיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, לימודי תרבות, ספרות וקולנוע, מדעי הדתות, מגדר, היסטוריה, מדעי המדינה ועוד. המחקרים יכולים לעסוק בזווית היהודית, הנוצרית, המוסלמית והדרוזית בנפרד וכמובן במחקרים העוסקים במבט משווה בין הדתות.

https://gender.biu.ac.il/node/1804

Message publisher
פרבר-צוראל אחיקם ahik.ft@gmail.com
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added