< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: מורשתם ותרבותם של יהודי צפון-מזרח הקווקז [באקו, אזרבייג'ן 08/23] דדליין=20.4.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3041710/

יהדות צפון הקווקז ומזרחו (ג'והורו או היהודים הרריים) היא קהילה עם מסורת יהודית עתיקה ומורשת תרבותית עשירה. יהדות זו הייתה משולבת בתהליכים בולטים בהיסטוריה היהודית של העת החדשה במרחב של איראן הגדולה, ברוסיה ובמזרח אירופה. יהודים אלו עלו לארץ ישראל במשך דורות רבים מתוך זיקה יהודית-מסורתית. עם ייסוד התנועה הציונית והתפשטותה, הצטרפו יהודים רבים מהקהילה לתנועה ולגלי העלייה עד שהשלטון הסובייטי הגביל את ההגירה. עם פתיחת שעריה של ברית המועצות התגבשו קהילות גדולות של יהודי צפון הקווקז ומזרחו גם בערים מרכזיות בישראל, רוסיה, ברחבי בריה"מ לשעבר, בגרמניה, בקנדה ובארה"ב. במהלך הדורות פקדו את אזורי מושבם של יהודי צפון הקווקז ומזרחו קהילות יהודיות שונות. ביניהם: יהודים אשכנזים, יהודי אורמיה -נאש דידן, קהילות יהודי גרוזיה וסובוטניקים. בין הקהילות השונות התקיימו השפעות הדדיות.
אנו מזמינים חוקרים להגיש הצעות באחד או יותר מההיבטים והנושאים הבאים:


• קהילה ומשפחה
• היחסים הבינעדתיים
• המעמד הכלכלי חברתי
• יצירה, ספרות ואמנות הבמה
• כתבי יד וספרות תורנית
• זהויות לאומיות ואתניות
• מעמד לשון הג'והורי ומחקרה


• לשונות היהודים וניבים מקומיים
• רב תרבותיות
• מגדר
• מלחמת העולם השנייה והשואה
• המרחב הגיאוגרפי
• קהילות של יהודים במרחב
כל נושא אחר שיוצג על ידי המגישים ייבחן לגופו על ידי הוועדה האקדמית. ציבור החוקרים המתמחים באחד מהתחומים הרלוונטיים מוזמנים להציע נושא להרצאה בצירוף תקציר של עד עמוד אחד (250 מילים), ביוגרפיה קצרה, וכתובת דוא"ל ליצירת קשר.
התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא: יום רביעי, כ"ב באדר תשפ"ג, 20 באפריל 2023 לפי הכתובת: dahan.center@biu.ac.il מרכז דהאן, אוניברסיטת בר- אילן, רמת גן.
הרצאות הכנס תפורסמנה בקובץ מיוחד לאחר שיפוט מדעי כמקובל.
שפות ההרצאות בכנס: אנגלית, רוסית ועברית.
נשמח לראותך בין המשתתפים בכנס.

בכבוד רב,
בשם הוועדה המארגנת של הכנס:
פרופ' דן שפירא, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' ירון הראל, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' שמעון שרביט, המכללה האקדמית אשקלון
פרופ' זהבית גרוס, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' איתאן קהראמאן, המרכז הבינלאומי לרב תרבותיות בבאקו
פרופ' ז'לה גריבובה, האוניברסיטה לשפות בבאקו
ד"ר אפרת אביב, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן
ד"ר זאב לוין, מנהל המרכז לחקר יהודי מרכז אסיה והמרחב האיראני, מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, ירושלים
וגב' אליסה אברמוב, אוניברסיטת בר-אילן

מפרסם ההודעה
אליסה אברמוב aksanavramov@gmail.com
כתובת מלאה
המרכז הבינלאומי לרב-תרבותיות באקו – אזרבייג'ן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה