< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תכנית ופרס / המחולל: מעבדה לחיי הרוח בעולם טכנולוגי [ון ליר / ירושלים] דדליין=14.4.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3031909/

משורר, ציירת, אקדמאית, מתכנתת, מפתח, כותב, צלמת, חוקר והייטקיסטית – אנחנו מעוניינים בהצעות לפרויקטים מסוגים שונים שיציגו חזון לעולמות התרבות והרוח לנוכח אתגרי העולם העכשווי.

 

התוכנית תעניק לך יומיים מרוכזים של דיון ולמידה, הרצאות, חניכה אישית של מנטור או מנטורית ופרס כספי לפרויקט הזוכה.

 

יש לך רעיון לפרויקט שיקשר בין פילוסופיה, ספרות או אמנות לבין העולם הטכנולוגי? חשבת על יוזמה שתפתח את שערי האקדמיה בצורה רעננה ומהפכנית? אנחנו מחכים להצעה שלך.

התוצר הסופי יוכל להיות פרויקט חברתי, טכנולוגי, אמנותי או אחר, כזה שיתמודד באופן מקורי, רענן ואינטליגנטי עם אחת או יותר מהשאלות האלה:

 

כיצד אפשר לרתום את הכלים הטכנולוגיים להתחדשות של לימודי הרוח? כיצד כלים אלה יוכלו לרענן את האופן שבו אנו צורכים ספרות, אמנות ותרבות?

מה משמעות חיי הרוח בעידן המכונות החושבות?

כיצד יוכלו אמנים, כותבים ואקדמאים להתפרנס מעבודתם בעידן הבינה המלאכותית היצירתית?

כיצד אפשר להשתמש בטכנולוגיה כדי להנגיש את מקצועות הרוח לדורות הצעירים?

איזה חזון אוטופי אפשר להציע למקומם של הספרות, הפילוסופיה והרוח בחברה עתידנית?

כיצד יוכלו מדעי הרוח להציל את האנושות?

 

מתוך הפרויקטים המשתתפים במעבדה ייבחר פרויקט אחד מצטיין (במיוחד), והוא יזכה בפרס כספי בסך 10,000 ש"ח.

 

אפשר להגיש מועמדות לפרויקט אחד בלבד. עד שני א-נשים רשאים להגיש יחד פרויקט.

ההצעה לפרויקט תהיה באורך 1,000–700 מילים ותכלול התייחסויות שונות, שאותן פירטנו בתקנון.

אפשר לצרף סרטון, קובץ מדיה או כל קובץ אחד, אך לא יותר משני קבצים נוסף על ההצעה הכתובה.

חשוב לעמוד בזמנים ולהגיש את כל המסמכים הנדרשים, שאם לא כן לא נוכל לשקול את ההצעה.

 

יש להגיש את ההצעות לכתובת המייל generator@vanleer.org.il עד יום שישי, 14 באפריל 2023, בשעה 17:00.

לצערנו לא נוכל לקבל הגשות שיוגשו באיחור.

 

מעבדת "המחולל"

הפעילות תתקיים במשך יומיים (ללא לינה) במכון ון ליר בירושלים, בימים שני ושלישי, 5 ו-6 ביוני 2023, בשעות 10:00–18:00.

ההשתתפות במעבדה היא תנאי הכרחי להגשת הפרויקט.

הודעה על קבלה או אי-קבלה לתוכנית תישלח עד תחילת מאי 2023.

 

לפרטים נוספים:

https://generator.vanleer.org.il

מפרסם ההודעה
Ofri Ilany ofrilany@gmail.com
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה