הזדמנות // משרה / חוקרת: פוסט-דוקטורט בנושא יחסי יהודים-ערבים בישראל/פלסטין [היידלברג] דדליין=31.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3031818/

Postdoctoral researcher, Heidelberg Center for Transcultural Studies

The research project "Beyond Conflict and Coexistence" links the universities of Heidelberg, Munich, and Halle (funded by the German Federal Ministry of Education and Research, BMBF). The research project brings together a variety of postdoctoral fellows who explore Jewish-Arab transculturation from the Middle Ages until today, with a focus on cultural, intellectual and political entanglements. We are particularly interested in applicants who focus on Jewish-Arab interaction in 20th and 21th century Israel/Palestine within the context of the joint research agenda.

Deadline for applications: 31 March 2023.

Information:https://adb.zuv.uni-heidelberg.de/info/INFO_FDB$.startup?MODUL=LS&M1=1&M2=0&M3=0&PRO=33074

מפרסם ההודעה
Johannes Becke johannes.becke@hfjs.eu
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה