< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: שמונים שנה לשחרור תוניסיה [יד בן צבי / ירושלים 05/23] דדליין=23.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3031210/

שמונים שנה לשחרור תוניסיה

 

קול קורא

 

כנס בינלאומי לציון שחרורה של תוניסיה מעול הכיבוש הגרמני וסיום המלחמה בצפון אפריקה

 

יום חמישי, כ באייר תשפ"ג, 11 במאי, 2023

 

במאי השנה ימלאו שמונים שנה לשחרורה של תוניסיה מעול הכיבוש הנאצי ולסיומה של מלחמת העולם השנייה בצפון אפריקה. ששת חודשי הכיבוש הגרמני השאירו רושם בל ימחה בזיכרון של יהודי תוניסיה, ותהליך ההפנמה של משמעות המאורעות היה ארוך מאוד. לא הייתה תקופה או ארוע בהיסטוריה של יהודי תוניסיה שמצא ביטוי כה נרחב ומשמעותי ביומנים, בזכרונות ובשירה. למלחמה היו משמעויות צבאיות, כלכליות ופוליטיות קצרות טווח וארוכות טווח. היהודים עיכלו אט אט את מלוא משמעותם של הארועים.

לאחרונה נחשף ע"י ד"ר ויקטור חיון יומן המשלוחים של היהודים מהעיר סוס Sousse)), בתוניסיה למחנות עבודות הכפייה של הגרמנים. ככל הנראה דאג ראש הקהילה היהודית לרשום באופן מסודר את שמות הנשלחים לעבודות כפייה לעיתים תוך תיאור מצב משפחתי, גיל ומשלוח יד. בכנס זה בכוונתנו לפרסם את היומן ואת משמעויותיו ההיסטוריות.

לציון 80 שנה לשחרור תוניסיה יקיים מרכז תיעוד יהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה כנס אקדמי בינלאומי שידון בתקופה ובהשלכותיה. אנו פונים לחוקרות ולחוקרים להציע נושא להרצאה שתדון באופן ישיר בתוניסיה בתקופת המלחמה או בנעשה בקרב שכנותיה, בלוב, באלג׳יריה ובמרוקו. בין הנושאים האפשריים:

  1. היבטים צבאיים ופוליטיים של התקופה
  2. חיי היום יום בתקופת המלחמה
  3. ילדים וילדות במלחמה
  4. היבטים מגדרים
  5. זכרונות ויומנים שנכתבו בתקופה
  6. ביטויים ספרותיים למלחמה
  7. תקופת המלחמה בזכרון האישי והקולקטיבי של בני הדור הראשון והדור השני
  8. נושא המסתור
  9. חיי הדת

 

חוקרים/חוקרות המעוניינים/המעוניינות להציע נושא מתבקשים/מתבקשות להעביר תקציר של לפחות חצי עמוד בעברית או בצרפתית. הצעות להרצאה צריכות להכיל את ההיבטים האלה (בעברית ובצרפתית):

שם החוקר.ת

כותרת ההרצאה

שיוך אקדמי

 

את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מ 23 במרץ. תשובות ינתנו לא יאוחר מ 3 באפריל.

 

הכנס יתנהל בעברית ובצרפתית עם תרגום סימולטני.

הצעות יש להגיש לא יאוחר מ 23 במרץ 2023 בכתובת: מרכז תיעוד יהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה: najww2@ybz.org.il

 

הוועדה האקדמית: פרופ׳ מרים פרנקל, פרופ׳ חיים סעדון, דר' אסף תמרי

מרכז הוועדה האקדמית: מר אלדד ציון

 

מפרסם ההודעה
אפרת אבן Efrat Even רכזת מנהלה Administrative Coordinator מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח The Ben-Zvi Institute טל: 02-5398844 tel: פקס: 02-5612329 fax: mbz@ybz.org.il
כתובת מלאה
יד יצחק בן-צבי, רח' אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה