< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מלגה: דת ופוליטיקה [אב"ג / באר שבע] דדליין=20.3.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3030500/

דת והמדינה הן אחיות תאומות”, אומר פתגם איראני עתיק.

הקשר בין דת לפוליטיקה איננו יורד מסדר יומן של הפילוסופיה הפוליטית והמחשבה הדתית, והוא ממשיך להעסיק חוקרים במדעי הרוח והחברה. דת ופוליטיקה הן שני תחומים של יצירתיות אנושית שהצמיחה הישגים תרבותיים ומוסדות חברתיים מרכזיים, רגשות נשגבים, כוח משחית, והרס נורא. השפעתן על חברות היא עצומה, שכן הן מעצבות את עצם המבנה שלהן, ומולידות מערכות אמונה וטקסים שמגייסים את ההמונים. בתוך תחומי פעילות אלה התפתחו זרמים מרכזיים של מחשבה, תנועות חברתיות ומבני כוח שחבריהם משתפים פעולה, מתחרים ביניהם ונלחמים זה עם זה. מחויבויות דתיות עשויות להתנגש עם דרישות הפוליטיקה, או לתמוך בהן במובנים רבים, ולהפך.

בשנת הלימודים תשפ”ד (2023- 2024), תתמקד הפעילות של המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (CSoC) בחקר יחסי הגומלין בין המחשבה והפעולה הדתית והפוליטית מכמה נקודות מבט. אנו מזמינים הצעות מחקר לעבודה חדשנית, העוסקת באחד או יותר מן הנושאים הבאים באחת או יותר מן הדיסציפלינות של מדעי הרוח והחברה:

 

  • תיאוריות על מדינה ודת
  • תיאוריות על היחסים בין מבני כוח חילוניים ודתיים
  • מקרי בוחן של דת ככוח בזירה הפוליטית; כינון כוח פוליטי באמצעות שיח דתי ומנהיגים דתיים; מוסדות חברתיים-פוליטיים הנשענים על ערכים דתיים; חסות פוליטית למוסדות ואליטות דתיים
  • מלחמות דת, או מלחמות הנשענות על צידוקים דתיים
  • השפעת הדת על המרחב הציבורי והחברה האזרחית, משפט וחינוך
  • ייצוגים אמנותיים של היחסים בין מבני כוח חילוניים ודתיים

 

תלמידות.ים לתואר שלישי בפקולטה למדעי הרוח והחברה באב”ג (עם הצעת מחקר מאושרת), שמחקרם.ן נוגע בשאלות שלעיל בהקשר של לפחות אחת מדתות העולם, מוזמנים להציג מועמדות למלגת דוקטורט תוספתית (שתינתן כתוספת למילגה קיימת אחרת). המרכז יעניק מלגה שנתית בסך 13,860 ₪ (מחולקת ל12 חודשים),

\\\

חוקרים.ות שהגישו את התזה במהלך חמש השנים האחרונות ויהיו בעלי תואר דוקטור באוקטובר 2023 לכל המאוחר, מוזמנים להציג מועמדות למלגת בתר-דוקטור. המרכז יעניק מלגת בתר-דוקטורט בסך 74,000 ₪, (מחולקת ל12 חודשים),

 

ולהשתתף בקבוצת המחקר של CSOC שתתנהל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בשנת הלימודים תשפ”ד (2023- 2024). חברות.י הקבוצה יידרשו להימצא בקמפוס בימי הפעילות של המרכז ולפחות פעם בשבוע בואפן קבוע לאורך השנה; להשתתף בארגון הסמינרים, הכנסים, הסיורים וההרצאות שלו עוד לפני תחילת שנת הלימודים; ולהציג את מחקרם בפני החברים האחרים בעברית ובאנגלית. יוצעו מרחב עבודה בחדרי המרכז בספריית ארן, וסביבת לימודים תוססת ותומכת המורכבת מחוקרות.ים ותיקות.ים וצעירות.ים, מהארץ ומחו”ל, ממדעי הרוח וממדעי החברה.

 

להגשת מועמדות נא לשלוח בדוא”ל, בעברית או באנגלית, למנהלנית המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים, רעיה אבן דוד:

  • מכתב בקשה אישי המסביר מדוע המועמד.ת מעוניין.ת להשתתף בקבוצת המחקר ומה עשויה להיות תרומתו.ה – לדוקטורנטיות.ים בלבד
  • הצעת המחקר לדוקטורט \ תמצית תכנית המחקר לפוסט-דוק (עד 1,000 מילים)
  • קורות חיים מעודכנים ורשימת פרסומים
  • שתי המלצות, אחת מהן מהמנחה לדוקטורט, בשליחה ישירה לרעיה אבן-דוד: rayaed@bgu.ac.il

 

למידע נוסף על CSoC, בקרו באתר האינטרנט שלנו, בעמוד הפייסבוק או בדף ה-YouTube.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 20 במרץ 2023

מועמדים יקבלו תשובה במהלך אפריל 2023.

שאלות ובירורים ניתן להפנות לפרופ’ דניאלה טלמון-הלר, מנהלת המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

Message publisher
רעיה אבן-דוד מנהלנית המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים באוני' בן-גוריון בנגב מנהלנית המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים באוני' בן-גוריון בנגב rayaed@bgu.ac.il 0545872266 https://in.bgu.ac.il/en/csoc/pages/news/CFA2023-2024.aspx
Full address
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שדרות דויד בן גוריון, באר שבע, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added