< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): מוזה – גיליון 6: הארכיון (עברית) דדליין לטקסט מלא=30.3.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3030303/

קול קורא להגשת מאמרים לגיליון 6: הארכיון
לארכיונים המשמרים מקורות ראשוניים מגוונים הייתה מאז ומעולם תרומה חשובה למחקר במדעי הרוח. עם השנים נפוצו מחקרים שבהם הארכיון עצמו הוא מושא המחקר, ובהם נבדקו היקפו, תוכנו, נסיבות הקמתו ופרטים נוספים. אולם בשנים האחרונות מסתמנות דרכים חדשות למחקר מבוסס ארכיונים בהיסטוריה, בספרות ובתחומים אחרים: כאלה שמטרתן העיקרית אינה גילוי מסמכים גנוזים וביאורם, אלא ניסיון להבין איך מה שנשאר בצללים או ברקע המסמכים מאיר מחדש אותם ואת מחבריהם, ולעיתים אף מספר סיפור של תקופה או תופעה. העיסוק בארכיון קשור גם בשאלות על גבולות המוסר המשתנים, במקרים שבהם ההיסטוריה חוזרת על עצמה, בגיבוש פרסונה יצירתית ותדמית חיצונית לעומת ״האדם האמיתי״ והאינטרסים שמניעים אותו. הוא אף נוגע במערכת היחסים הדינמית בין נגלה לנסתר ובין מרכזי לשולי.
גיליון מוזה השישי, אשר עתיד לראות אור במהלך 2023, מבקש לעסוק בהיבטים המגוונים של העיסוק בארכיונים במדעי הרוח. הגיליון מיועד לחוקרות ולחוקרים המבקשים להצטרף לשיחה על מקום הארכיון במחקר העדכני. אנו מעודדים מחקרים שדנים בארכיון בדרכים שונות: לא רק בממצא הארכיוני, אלא גם במושג הארכיון בעיצוב תהליכים היסטוריים, ביצירות אומנות בתחומים שונים (קולנוע, מוזיקה, מחול ועוד), בתקשורת ובתחומים נוספים מעולמות הרוח והחברה. נשמח לקבל מאמרים המבוססים על שיטות חדשות ומקוריות, לצד עבודות יצירתיות שנעזרות בשיטות קיימות.
מוזה הוא כתב עת שפיט, מקוון (open-access) ורב־תחומי בעברית לחוקרים ולחוקרות במדעי הרוח שנמצאים בראשית דרכם האקדמית. אל מערכת מוזה יצטרף כעורך אורח פרופ’ גדעון טיקוצקי, אשר יוביל את תהליך השיפוט ועריכת הגיליון. יתקבלו לפרסום מאמרים, מסמכים ארכיוניים מוערים (שלא פורסמו במחקרים אחרים), ביקורות ספרים, מסות או ראיונות שיעברו שיפוט חסוי (double-blind) בידי עמיתים. אורך מאמר או מסמך ארכיוני יהיה 8,000 מילים לכל היותר; ביקורות ספרים – כ–1,000 מילים; מסות וראיונות – כ–3,000 מילים.
את המאמרים יש להגיש בעברית, בקובץ word, בצירוף תקציר בעברית ובאנגלית ופסקה הכוללת תיאור ביוגרפי קצר של המחבר/ת עד 30 במארס 2023, לכתובת הדוא”ל: Muza.journal@mail.huji.ac.il.
גיליונות קודמים וקווים מנחים לשליחת מאמרים נמצאים באתר מוזה.
עורכת אחראית: אריקה מחיה
מערכת מוזה: עמי אסיאג, עומר ולדמן, נתן עברון, עינה ששון

https://mandelschool.huji.ac.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%94

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added