< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מלגה: מלגות מנדל למוסמך לתלמידים ולתלמידות מצטיינים לתואר מוסמך מחקרי [העברית / ירושלים] דדליין=26.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3030300/

בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

הפקולטה למדעי הרוח

באוניברסיטה העברית בירושלים

מכריז על מלגות מחייה דו-שנתיות ופטור משכר לימוד לתלמידים ותלמידות מצטיינים לתואר מוסמך מחקרי לשנים תשפ"ד-תשפ"ה (אוקטובר 2023-ספטמבר 2025)

המועד האחרון להגשת מועמדות: יום ראשון, ד' בניסן תשפ"ג, 26 במרץ 2023

לפרטים נוספים ולמידע על הגשת מועמדות בקרו באתר בית ספר מנדל: mandelschool.huji.ac.il

מפרסם ההודעה
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים האוניברסיטה העברית בירושלים msacc@savion.huji.ac.il
כתובת מלאה
בית ספר ג'ק, ג'וזף ומוטרטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. האוניברסיטה העברית בירושלים / אולם ברברה מנדל, בניין מנדל, הר הצופים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה