< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // עמית/ת מחקר במחקר חינוכי [אונ ת"א / גן יבנה] דדליין=8.3.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3022626/

פוסטדוקטורט במחקר חינוכי: ניהול תכנית ‘הסטודיו’

תכנית המו”פ “ה’סטודיו’: מודל בית ספרי ללמידת מורים ושיפור פדגוגי מבוסס נתוני שיח” הינה שותפות אקדמיה שדה בין בית הספר אורט ע”ש רבין, גן-יבנה ואוניברסיטת תל אביב, בהובלת ד”ר בן ציון סלקמון. מטרת התכנית, הנתמכת על ידי משרד החינוך, לפתח ולחקור מודל ללמידת מורים שמטרתו לשפר את איכות תכנון השיעורים, טכניקות ההוראה וחקר הפרקטיקה של מורות וצוותים, לשפר את מקצועיות השיח הפדגוגי ולהתוות לו מסגרות וסדירויות שיבטיחו את שיפורו לאורך זמן. המודל מבוסס על הקמת כיתה לחקר האינטראקציה, ההוראה והלמידה, אשר תהפוך למרכז תהליכי הפיתוח המקצועי של המורים בבית הספר. מבחינת הוראה ולמידה, הסטודיו ינתח תכנון וביצועי הוראה ולמידה בהתאם לגישות עכשוויות בפסיכולוגיה של הלמידה וברוח הפדגוגיה הדיאלוגית.

בבית הספר פועלים מספר צוותי מחקר העוסקים בסוגיות שונות של הוראה ולמידה דיאלוגיים: פדגוגיה של יחסים, הערכה דיאלוגית ושינוי בית ספרי. אנו מבקשים לצרף חוקר/ת חינוך לצוות המחקר. החוקר/ת תנהל במשותף את תכנית ‘הסטודיו’, תוביל חלק מהמחקרים הכרוכים בו ותהיה מעורבת באחרים. החוקר/ת האידיאלי/ת יהיה בעל/ת יכולת מחקרית חזקה, ומומחיות בתחומים הבאים: הוראה ולמידה של מורים; שינוי חינוכי; מדעי הלמידה, בעדיפות למדעי הרוח; שיח כיתה/חקר שיחה/חקר אינטראקציה/ארגומנטציה; פסיכולוגיה חינוכית. על החוקר/ להיות בעל/ת יחסי אנוש מצוינים, כושר ארגון וניהול ויכולת כתיבה בז’אנרים לא מדעיים (הנגשת מחקר לקהל הרחב, דו”חות מחקר). יכולת וניסיון בהדרכה פדגוגית יהוו יתרון.

שבוע עבודה אופייני )במהלך שנת הלימודים בבתי הספר( יכלול עד שני ימי עבודה בבית הספר ועבודה מהבית/אוניברסיטת תל אביב (לבחירה). במסגרת ימי העבודה בבית הספר החוקר/ת תשתתף בישיבות הצוות של השותפות, ישיבות צוות ניהול הסטודיו, ישיבות צוות המחקר, פעילות הסטודיו והמחקר המלווה. תחילת העסקה: מיידית, אך ניתן להתחיל בהיקף נמוך ולהרחיב את היקף המשרה בעוד מספר חודשים.

מוזמנות.ים להציע מועמדות בכתובת dialogic.edu@protonmail.com, בצירוף קורות חיים, רשימת פרסומים, דוגמאות כתיבה ושמות ממליצות.ים. מועד אחרון להגשה: 8.3.23 מומלץ להקדים ולהגיש. הראיונות יתקיימו במהלך מרץ 2023.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added