< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: ראש/ת תחום כלי מחקר חישוביים למעבדה של המרח"ב (המרכז למדעי הרוח והחברה) הדיגיטלי [הפתוחה, רעננה] דדליין=מיידי

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3021201/

ראש/ת תחום כלי מחקר חישוביים למעבדה של המרח"ב (המרכז למדעי הרוח והחברה) הדיגיטלי

תחום: מקצועימחלקה: המרח"ב הדיגיטליתיאור התפקיד:

האוניברסיטה הפתוחה זכתה, בקול קורא שהוגש לות"ת (הוועדה לתכנון ותקצוב), בתקציב מתמשך להקמת מרכז חדש – המרכז למדעי הרוח והחברה הדיגיטליים (המרח"ב הדיגיטלי). מרכז זה עוסק בשילוב טכנולוגיות מתקדמות ממדעי המחשב בחקר מדעי הרוח והחברה.

רכיבי התפקיד:

מיפוי שוטף והנגשה של כלי מחקר חישוביים המשמשים כ- Best practices במחקרים במדעי הרוח והחברה הדיגיטליים, כגון ספריות קוד לניתוח טקסט, תמונה ווידאו, כלים מתחום עיבוד השפה הטבעית בעברית ובשפות נוספות, כלים ותכנות ניתוח רשתות, או כלים לניהול ולויזואליזציה של מסדי נתונים.

ייעוץ, הדרכה וליווי סגל אקדמי תוך הנגשת הכלים הטכנולוגיים.

קיום הכשרות מקצועיות על מתודולוגיות וכלים חישוביים לחברי/ות המרח"ב הדיגיטלי וסיוע בהטמעה במחקר.

היכרות והתעדכנות שוטפת ב Best practices בתחומי מתודולוגיות חישוביות במדעי הרוח והחברה הדיגיטליים.

אחריות על העבודה השוטפת של המתכנת/ת.

תחזוקה, תמיכה והנגשה של כלי המחקר המפותחים במעבדה, לסטודנטים/יות של האוניברסיטה הפתוחה, כמו גם לקהילת המחקר הרחבה.

הובלה של רכישה ופיתוח כלים נוספים יעודיים למחקרים.

תמיכה בסטודנטים/יות בשימוש בכלי מחקר ובמתודולוגיות המשמשים להוראת קורסי המרח"ב.

כפיפות ל: מנהלת המרח"ב הדיגיטליכישורים נדרשים:

היכרות מעמיקה עם תחום מדעי הרוח והחברה הדיגיטליים.

נסיון עשיר בשימוש, פיתוח והטמעה של כלי מחקר חישוביים בתחום.

תואר ראשון במדעי המחשב או בלימודי מידע עם הכשרה וזיקה למדעי הרוח והחברה, ונסיון רב בשימוש, פיתוח והטמעת שיטות חישוביות במדעי החברה והרוח.לחלופין, תואר שני ומעלה במדעי החברה או הרוח עם הכשרה ונסיון רב בשימוש, פיתוח והטמעת שיטות מחקר דיגיטליות וחישוביות.

נסיון רב בעבודה מחקרית עם כלי מחקר חישוביים – עדיפות לבעלי/ות הכשרה ספציפית בתחום.

נסיון בהדרכה ובעבודה עם קהל.

הכרות עם סביבות תכנות, מסדי נתונים ומחשוב ענן-חובה.

חשיבה יצירתית.

הערות:

* משרה לתקופה קצובה על פי סעיף 3.2.9 להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 9.6.2010 בעניין עובדים מנהליים, כפי שהוארך ותוקן מעת לעת, ולפיכך תנאי העסקה של משרה זו אינם כפופים לתנאי העסקה שנקבעו בהסכם הקיבוצי.היקף משרה: גמיש, בין 50% ל 100% משרה.האוניברסיטה הפתוחה ב: רעננה

רק פניות מתאימות תענינה

תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמד/ת עם מוגבלות,

ובלבד שהוא/היא עומדים בדרישות התפקיד וכישוריהם דומים לכישורי מועמדים אחרים לתפקיד.

https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/darushl/drushim.MISROT_TABLE_JOB?p_mis_misra=83837&p_print=n&p_order=13&in_group=1&v_sug=o

 

מפרסם ההודעה
Adia Mendelson-Maoz Professor of Hebrew Literature and Culture Department of Literature, Language and Arts The Open University of Israel Editor: Israel Studies Review Email: adiamen@openu.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה, רעננה, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה