< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: חבר/ת סגל אקדמי בכיר במדע המדינה [הפתוחה / רעננה] דדליין=28.2.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3020200/

בכל דרגה (ממרצה ועד פרופסור מן המניין)
תחום: אקדמי סגל בכיר
מחלקה: המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
תיאור התפקיד:
  • למחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת דרוש/ה חבר/ת סגל אקדמי בכיר/ה במדע המדינה בכל דרגה ממרצה ועד פרופסור מן המניין.
כישורים נדרשים:
  • תואר שלישי במדע המדינה.
  • השתלמות בתר-דוקטורט – יתרון.
  • פוטנציאל מחקרי מוכח ברמה בינלאומית.
  • יכולת כתיבה דידקטית בעברית.
  • יכולת פיתוח ועדכון של קורסים במדע המדינה באוניברסיטה הפתוחה, בעיקר על ידי כתיבת ספרי לימוד ופיתוח חומר פדגוגי מקוון.
  • עדיפות להתמחות בכלכלה פוליטית או/ו פסיכולוגיה פוליטית. עיסוק מחקרי בנושאי סביבה יהווה יתרון.
הערות:
– נא לשלוח לכתובת המייל: Political_science@openu.ac.il
– קורות חיים
– מכתב פניה הכולל את תיאור התרומה הפוטנציאלית של המועמד/ת לתכנית הלימודים במדע המדינה באוניברסיטה הפתוחה.
– ביוגרפיה אקדמית, הכוללת תכניות למחקר עתידי.
– שלושה מכתבי המלצה שיישלחו על-ידי הממליצים/ות ישירות לכתובת זו.
– לפרטים נוספים ניתן לעיין בדף הבית של המחלקה בכתובת:
האוניברסיטה הפתוחה ב: רעננה
מועד אחרון להגשת מועמדות: 28/02/2023
  •  רק פניות מתאימות תענינה

תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמד/ת עם מוגבלות,
ובלבד שהוא/היא עומדים בדרישות התפקיד וכישוריהם דומים לכישורי מועמדים אחרים לתפקיד.

https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/darushl/drushim.MISROT_TABLE_JOB?p_mis_misra=83976&p_print=n&p_order=13&in_group=1&v_sug=o

Message publisher
ד"ר רעות איצקוביץ'-מלכה המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת האוניברסיטה הפתוחה reut.itzko@gmail.com
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added