< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: פרס לספר ביכורים במדעי היהדות, מכון שוקן [ישראל] דדליין=15.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3020103/

מכון שוקן למחקר היהדות – JTS מציע פרס לשנת תשפ"ד לספר ביכורים במדעי היהדות על סך 15,000 ש"ח.

הפרס נועד לאפשר עיבוד עבודת דוקטור מצטיינת לספר עיון באחד מתחומי העיסוק של המכון: הלכה (ספרות השו"ת), היסטוריה של עם ישראל, קבלה וחסידות, חקר נשים ומגדר במדעי היהדות.

הספר יצא לאור בהוצאת מכון שוקן למחקר היהדות או בשיתוף הוצאה אקדמית אחרת.

 

הקריטריונים הם:

עבודת דוקטור שאושרה בחמש השנים האחרונות באחד מתחומי העניין של המכון . החוקרות והחוקרים ייבחרו על ידי הוועדה המדעית של המכון לפי מצוינות אקדמית, חשיבות ומקוריות.

 

תנאי הזכאות לקבלת הפרס הם:

הזוכות והזוכים יקבלו פינת עבודה ושירותי משרד במכון שוקן בירושלים, יהיו נוכחים במכון לפחות

פעם בחודש, ישתתפו בפעילות האקדמית של המכון וירצו על מחקרם בפני הקהל הרחב. בנוסף, תינתן להם אפשרות לארגן כנס אקדמי בתחומי מחקרם בתמיכת המכון.

 

הגשת המועמדות:

חוקרות וחוקרים המבקשים להציג את מועמדותם לקבלת הפרס מתבקשים לשלוח את עבודת הדוקטור בשלמותה, חוות הדעה על העבודה, קורות חיים, ושני מכתבי המלצה שיישלחו ישירות למכון שוקן. את כל המסמכים יש לשלוח לכתובת:

academic.schocken@gmail.com

המועד האחרון להגשת מועמדות: כ"ב באדר תשפ"ג, 15 במרץ 2023

מפרסם ההודעה
ד"ר תניה רגב academic.schocken@gmail.com 02-5631288
כתובת מלאה
מכון שוקן, בלפור, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה