< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: לופט געשעפט: הכנס השנתי הראשון לדוקטורנטיות ובתר-דוקטורנטיות במדעי הרוח [אונ ת"א / ת"א 05/23] דדליין=10.2.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3012912/

Luft Gesheft: The First Annual Doctoral Student and Postdoctoral Fellows Conference in the Humanities

לופט געשעפט הוא כנס אקדמי בין-תחומי במדעי הרוח שיערך בבית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ ובפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב. הכנס מיועד לחוקרות ולחוקרים בשלבי הדוקטורט והבתר-דוקטורט. מטרת הכנס היא לבחון סוגיות היסטוריות מפרספקטיבה רחבה, המפגישה בין תחומי מדעי הרוח ודיסציפלינות משיקות. הכנס מבקש לטפח דיאלוג בין-תחומי, לקדם חשיפה הדדית למתודולוגיות, תיאוריות ומסורות חשיבה מגוונות, ולהעמיד יסודות לשיתוף פעולה בין חוקרות מדור העתיד של מדעי הרוח.

נושא הכנס הראשון יהיה "בחזרה לעתיד: עתידים מדומיינים ועתידים ממשיים בפרספקטיבה היסטורית". חוקרות בתחילת דרכן האקדמית מוזמנות להגיש הצעות להרצאות שיעסקו בתפיסות שונות של העתיד המעוגנות בזמן ובמקום מוגדרים, ובגורמים השונים שעיצבו אותן.

דוקטורנטיות ובתר-דוקטורנטיות מכל תחומי מדעי הרוח ודיסציפלינות משיקות (לרבות משפטים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כלכלה, עבודה סוציאלית, גיאוגרפיה ותכנון עירוני, אדריכלות, תקשורת ולימודי מדיה, והאומנויות) המשויכות למוסדות מחקר בישראל ובחו"ל מוזמנות להגיש הצעות להרצאות בנות כעשרים דקות.ההצעות הנבחרות ישולבו במושבים רב-תחומיים אותם יובילו חוקרות בכירות כמגיבות.

הכנס יערך באוניברסיטת תל אביב בימים רביעי וחמישי, 17-18 במאי 2023. המושבים יתנהלו
בעברית ובאנגלית בהתאם להרכב המשתתפות במושב והעדפותיהן. אנא שלחו תקציר ההרצאה כולל כותרת (עד 250 מילים), קורות חיים (עד עמוד) ופרטי ההתקשרות (שם מלא, מוסד אקדמי, שלב במחקר וכתובת דוא"ל) בקובץ PDF אחד. לפרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת: luft.tau@gmail.com .

יש להגיש הצעות לכנס עד 10 בפברואר 2023 . תשובות תשלחנה עד תחילת מרץ.

https://drive.google.com/drive/folders/1PiDTjqFq1VZaTt56_irscGoqLeRXpubH?usp=sharing

 

 

מפרסם ההודעה
זהר ספיר דביר בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ אוניברסיטת תל אביב zohar.hsapir@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה