< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: ביכורי מחקר במדעי היהדות (לדוקטורנטים) - במתכונת בין-אוניברסיטאית [העברית / ירושלים 05/23] דדליין=15.2.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3012012/

האוניברסיטה העברית בירושלים – הפקולטה למדעי הרוח
המכון למדעי היהדות ע”ש ג’ק, ג’וזף ומורטון מנדל

קול קורא לכנס
ביכורי מחקר
במתכונת בין-אוניברסיטאית

הכנס התשעה עשר לתלמידי מחקר
במכון למדעי היהדות ע”ש ג’ק, ג’וזף ומורטון מנדל,
האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ימים שלישי ורביעי, י”א ו-י”ב באייר תשפ”ג, 2–3 במאי 2023

כנס “ביכורי מחקר” של המכון למדעי היהדות הוא במה ותיקה להצגת מחקר חדשני ולקבלת משוב מעמיתים ומחוקרים בכירים.
מוזמנים להגיש הצעה להרצאה: תלמידות ותלמידים לתואר שלישי או בשלב מתקדם לתואר שני מכל המוסדות האקדמיים בארץ הכותבים את מחקרם באחד מן החוגים של מדעי היהדות או הרואים את מחקרם קשור לתחומים אלו. הכנס הוא הזדמנות לחשיפה אקדמית וליצירת קשרים מקצועיים לעתיד.

ההרצאות תתקיימנה בעברית או באנגלית, ואורכן עשרים דקות. על ההרצאות להיות ברמה אקדמית גבוהה ונגישות לקהל בעל רקע אקדמי מגוון.

על ההצעה לכלול: (1) פרטים אישיים (שם, מספר טלפון ודוא”ל), (2) כותרת ההרצאה, (3) תקציר בהיקף של עד 250 מילים ו-(4) קורות חיים אקדמיים.

מועד אחרון להגשת הצעה: כ”ד בשבט תשפ”ג, 15 בפברואר 2023
את ההצעות יש לשלוח במקביל הן לכתובת bikurim.huji@gmail.com, הן לכתובת נציג הוועדה בתחום המתאים.
בכל שאלה אפשר לפנות לחברי הוועדה.

תלמוד והלכה: אלישיב שרלו Elyashiv.cherlow@mail.huji.ac.il
ספרות עברית ופולקלור: נֹחם בייטנר Nocham.baitnet@mail.huji.ac.il
מחשבת ישראל: שיר טברסקי Shir.twerski@mail.huji.ac.il
מקרא, ארכאולוגיה ומזרח קדום: חננאל שפירא Hananel.shapira@mail.huji.ac.il
הלשון העברית ולשונות היהודים: לוטם אלוש Lotem.allouche@mail.huji.ac.il
היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו: טל חניה Tal.chenya@mail.huji.ac.il

Message publisher
חננאל שפירא hnnlspra@gmail.com
Full address
הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added