< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק: לחוקרים/ות צעירים/ות, לחקר הפוליטיקה והחברה בישראל [רייכמן / כל הארץ] דדליין=1.6.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3011911/

המכון לחירות ואחריות בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן מזמין חוקרים וחוקרות צעירים/ות להגיש הצעות לקבלת סיוע כספי בעריכת מחקר.

 

מענק המחקר מיועד לתמיכה במחקרים המתמקדים בחקר הפוליטיקה והחברה בישראל. תינתן עדיפות למחקרים העוסקים באמון פוליטי, היענות פוליטית (Political Responsiveness) והשתתפות פוליטית בישראל.

 

זכאי/ת להגיש הצעת מחקר כל חוקר/ת הנמצא/ת במהלך לימודיו/ה לתואר דוקטור במוסד אקדמי מוכר, או שהשלים/ה את חובת לימודיו/ה לתואר דוקטורט במהלך שמונה השנים האחרונות, ובלבד שאיננו/ה חבר/ת סגל קבוע במוסד אקדמי מוכר.

 

המענק הוא עד לסכום של 10,000 שקלים ויכול לשמש לצרכי מחקר שונים, כאשר בנוסף, המכון לחירות ואחריות מציע למקבל/ת המענק אפשרות להוסיף שאלות לסקר שעורך מעת לעת המכון לחירות ואחריות בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית.

 

המועד האחרון להגשת הצעת המחקר הוא ה-1.6.2023.

 

לפרטים נוספים ולהנחיות בנוגע להגשת מענק המחקר, ראו הקול הקורא באתר המכון לחירות ואחריות:

https://www.runi.ac.il/research-institutes/government/libres.

מפרסם ההודעה
עומר יעיר omer.yair@post.runi.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה