< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / לכנס: מ'טבור העולם' לארבע כנפות תבל ובחזרה - כנס בין-לאומי בחקר ירושלים [יד בן צבי / ירושלים 07/23] דדליין=28.2.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3011313/

מ'טבור העולם' לארבע כנפות תבל ובחזרה

כנס בין־לאומי בחקר ירושלים

ימים שלישי–שישי, כ"ב–כ"ה בתמוז תשפ"ג, 11-14.7.23

ירושלים נתפסת כטבור העולם במסורות יהודיות, נוצריות ומוסלמיות. הכנס יתמקד בהשפעתה של תפיסה זו על תולדות העיר בשני היבטים: ירושלים כמוקד משיכה ויעד להשפעות עליה מבחוץ, ומקומה של העיר כמקור השראה והשפעה במעגלים רחבים, בארבע כנפות תבל. הזיקה לירושלים הייתה ערך מרכזי בעולם היהודי, גם בתקופות שבהן ישב העם היהודי בארצו וגם בשנות גלותו. הנצרות אימצה אף היא את רעיון מרכזיותה של ירושלים ובהמשך קיבלה העיר מעמד מרכזי גם בעולם האסלאם. תשומת לב זו, הן במישור הארצי והן במישור הרוחני, באה לידי ביטוי במאבקים על השליטה בעיר ובמקומות הקדושים, באדריכלות ובבנייה בעיר עצמה, ובבנייה המחקה את ירושלים ברחבי העולם. מעמדה של ירושלים משתקף גם ביצירות ספרותיות ותרבותיות שנכתבו על אודותיה, בייצוגים אומנותיים של ירושלים שנוצרו במרחקים ובייצוא של מזכרות קודש וחפצי אומנות שנוצרו בירושלים ונפוצו לכל עבר. נוסף על כך, ערים רבות בעולם ביקשו להיחשב כמייצגות של ירושלים. כך כונתה וילנה 'ירושלים דליטא', העיר פאס כונתה 'ירושלים של מרוקו' וכך גם ביזנטיון שנקראה 'ירושלים החדשה'. לשם ירושלים ולנופיה יש חשיבות רבה גם בתרבויות רחוקות באפריקה (למשל באתיופיה), באסיה ובאמריקה.

שלושה נושאים מרכזיים עומדים אפוא במוקד הכנס: ירושלים כ'טבור העולם' במסורות היהודיות, הנוצריות והמוסלמיות; השפעתה של העיר במעגלים רחבים בעולם; והשפעות חיצוניות על העיר לאורך ההיסטוריה.

הכנס הבין־לאומי ייערך ביד יצחק בן־צבי בתאריכים 11–14 ביולי 2023 ויכלול שלושה ימי הרצאות וחצי יום סיור (ביום שישי, 14 ביולי 2023).

אנו מזמינים הצעות להרצאות ולמושבים במכלול הנושאים המפורטים להלן. נושאים ורעיונות נוספים יתקבלו בשמחה.

 

 • מירושלים אל רחבי העולם
 • כי מציון תצא תורה: 'ייצוא' רעיונות דתיים־פילוסופיים מירושלים אל העולם – הרעיון המונותאיסטי, מוסר הנביאים, רעיונות הצדק והשלום העולמי, משיחיות וגאולה בעולם היהודי והנוצרי.
 • קדושת ירושלים ומשמעותה בשלוש הדתות המונותאיסטיות – בין ריאליה, רעיון רוחני ואוטופיה.
 • ירושלים כנושא וכתימה במוזיקה, בספרות ובאומנות.
 • ירושלים בכל מקום: על ערים שנתפסו כ'ירושלים החדשה': קונסטנטינופול, פראג, מוסקבה וסביבותיה, ערים באתיופיה, ארמניה, גיאורגיה ועוד.
 • העתקה של מבנים, מונומנטים, רחובות ונופים מירושלים לארבע כנפות תבל.
 • ייצוגים של ירושלים ברחבי העולם: ירושלים במפות ובדגמים ריאליסטיים ודמיוניים.
 • מחקרי ירושלים: חוקרים מקומיים וחוקרים מרחבי העולם שקידמו את תודעת ירושלים.
 • מקצווי עולם אל ירושלים
 • מן הפרה-היסטוריה עד ראשית המונותאיזם: ירושלים והתרבויות הסובבות אותה.
 • עלייה לרגל ממשית ווירטואלית – היבטים תרבותיים, רוחניים, חברתיים וכלכליים.
 • ירושלים בצילן של אימפריות: השפעות אימפריאליות בתחומי החוק, החברה, התרבות ועיצוב המרחב.
 • אדריכלות המיובאת אל ירושלים ממקומות שונים: מצרים, העולם ההלניסטי־רומי, העולם המוסלמי, אירופה ו'העולם החדש'.
 • השפעת התכנון העירוני בעבר על מראה העיר היום: מתכנונה של איליה קפיטולינה ועד התכנון העירוני הבריטי.
 • השפעות חיצוניות וחידושים טכנולוגיים על התרבות החומרית וחיי היום־יום לאורך הדורות.
 • מבט עכשווי וצופה אל העתיד
 • פיתוח ירושלים בהווה ובעתיד; תפיסת ירושלים בציבור הישראלי על כל גווניו ובדעת הקהל העולמית; ירושלים כיעד צלייני ותיירותי במאה ה־21; המטען ההיסטורי, התרבותי והדתי של ירושלים כנכס לפיתוח העיר.
 • בין פרטיקולריות לעיר עולם – הצעות לחזון לירושלים במאה ה־21.

הכנס מיועד לחוקרות, ולחוקרים מתחומי ההיסטוריה, מדע הדתות, הארכיאולוגיה, הגיאוגרפיה, תכנון עירוני, תולדות האומנות, לימודי תרבות, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, תיירות ותחומי דעת נוספים, העוסקים בהיבטים שונים של נושאי הכנס. הצעות להרצאות יכללו כותרת, תקציר בן 300 מילים לכל היותר ופרטי הדובר/ת (שם, מוסד אקדמי ודוא"ל). הצעות למושבים יכללו שלוש הרצאות, כותרת של המושב המוצע, תקצירי הרצאות ופרטי היו"ר, הדוברים/ות ומארגן/ת המושב (שם, מוסד אקדמי ודוא"ל).

 

הצעות יש להגיש עד 28.2.23 לכתובת הדוא"ל: niko@ybz.org.il

 

תשובות יינתנו עד 1.4.22. אפשר לפנות בשאלות לד"ר ניקולאי (נוי) טבך:

niko@ybz.org.il

054-6503595

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=8470#.Y7UxRnZBxPY

 

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה