< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים [העברית / ירושלים] דדליין=25.1.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3011300/

שלום רב,

אנו שמחים לפרסם את הקול הקורא להגשת מועמדויות למלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים לשנת תשפ”ד, המצורף בזה.

בקשות ניתן להגיש באמצעות אתר להגשת מועמדויות של האוניברסיטה, בקישור http://scholarships.huji.ac.il.

לשאלות ופרטים נוספים בנוגע להגשה ניתן לפנות לאביגיל רוזנשטיין, רכזת המלגה, במייל msacc@savion.huji.ac.il.

תמיכה טכנית ניתן לקבל במייל ITHuji@savion.huji.ac.il

 

תאריך אחרון להגשת המועמדויות 25 בינואר, 2023

 

למידע נוסף בקרו באתר בית ספר מנדל:  https://mandelschool.huji.ac.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90

Message publisher
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים האוניברסיטה העברית בירושלים msacc@savion.huji.ac.il
Full address
האוניברסיטה העברית ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added