< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: מרצה בתולדות האמנות [אונ חיפה / חיפה] דדליין=1.5.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3010400/

קול קורא

להגשת מועמדות למשרת חבר/ת סגל אקדמי תקני (מסלול א)

בחוג לתולדות האמנות של אוניברסיטת חיפה

 

החוג לתולדות האמנות מחפש מועמדות ומועמדים מצטיינים למשרה תקנית בהוראה ומחקר באחד מתחומי האמנות ו/או התרבות החזותית, במעמד של סגל תקני במסלול א. איוש המשרה יחל בשנת הלימודים תשפ"ה.

יתקבלו פניות בכל התחומים בתולדות האמנות והתרבות החזותית, אך עדיפות תינתן למועמדים/ות מאחד או יותר התחומים הבאים – אמנות קלאסית, אמנות רנסנס, אמנות אסלאמית, אמנות אסייתית, תרבות חזותית, מדיה דיגיטלית, אנימציה, ורובוטיקה בהקשר של אמנות מדיה חדשה.

על המועמדים/ות להוכיח ניסיון עשיר והצטיינות מחקרית בתחומם, ומחויבות גבוהה להוראה.

מסגרת התפקיד: הוראה של 8 שעות שבועיות, הדרכה של תלמידי מחקר בתארים מתקדמים (תואר שני ודוקטורט), מעורבות פעילה בחוג והשתתפות בכלל הפעילויות של הפקולטה.

דרישות:

– לימודים אקדמיים במוסד להשכלה גבוהה בתחומים הרלוונטיים.

– תואר שלישי ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.

– פוסטדוקטורט במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל יהווה יתרון.

– מצוינות מחקרית, פרסומים מחקריים בכתבי עת והוצאות לאור מובילות.

– ניסיון בהוראה והנחייה של סטודנטים.

– יכולת ללמד תחומי דעת שונים יהווה יתרון.

– עדיפות תינתן למועמדים שמתאימים להגשה למלגות אלון/מעוף

 

לפניה יש לצרף: (מסמכים נדרשים):

  1. קורות חיים, כולל רשימת הפרסומים.
  2. מכתב המפרט את תחומי המומחיות המקצועית ותכניות מחקר עתידיות.
  3. הצעות מפורטות לקורסים בנושאים שונים (כותרת הקורס, מטרותיו וסילבוס).
  4. שלושה מכתבי המלצה משלושה מומחים בתחום הרלוונטי, כולל מנחה/ת/ הד"ר, מנחה/ת הפוסט-ד"ר.

 

את המסמכים הנ"ל יש לשלוח עד לתאריך 01.05.2023, לגב' סיגל בן יאיר, עוזרת מנהלית לראש החוג לתולדות האמנות בכתובת art-history@univ.haifa.ac.il

מועמדים/ות שייבחרו לשלב הסופי של המיון יוזמנו להרצות בפני סגל החוג וסטודנטים לתארים מתקדמים.

 

איוש המשרה והתקן פתוח לכל הדרגות, כפוף להחלטות התקציביות של מוסדות האוניברסיטה.

מפרסם ההודעה
אמה מעיין ראש החוג לתולדות האמנות אוניברסיטת חיפה maayanimage@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה