< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס השנתי של העמותה למשפט ציבורי בישראל: המשפט הציבורי על סף תמורות? [חיפה] 12-14.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2122502/

מוזמנות ומוזמנים לכנס השנתי של העמותה למשפט ציבורי, שיתקיים בינואר 2023. הכנס יתקיים לאורך סוף שבוע בתאריכים 12 ע 14 בינואר 2023, במלון דן כרמל חיפה.

הכנס הוותיק, שמתקיים מזה כעשרים שנה, כולל שילוב ייחודי של אנשי ונשות המפשט הציבורי מתחומים ועולמות מגוונים: שפיטה, פרקטיקה ציבורית, פרקטיקה פרטית, ארגוני חברה אזרחית ואקדמיה. הוא כולל עשרות דוברים המציגים פרסקפטיבות מגוונות, ויכלול את המושבים הבאים:

**הרצאות פתיחה של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה**

**הענקת פרס גורני למשפט ציבורי**

**בעקבות הבחירות: מבט לעתיד**

**מערכת היחסים בין הרשויות: שינויים ותמורות**

**השלטון המקומי: בין אוטונומיה לריכוזיות**

**סדנאות במשפט ציבורי בנושאים: התדיינות מנהלית; סוגיות בדיני תכנון ובנייה**

**חידושים במשפט הציבורי**

**משולחנה של הרשות**

**בית המשפט לעניינים מנהליים: לאן?**

**סוגיות בדיני הגירה**

https://publiclaw2022.forms-wizard.biz/website/index

 

מפרסם ההודעה
ד"ר בל יוסף מזכ"ל העמותה למשפט ציבורי בישראל Bell.shp@gmail.com
כתובת מלאה
מלון דן כרמל, שד' הנשיא 87-85, חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה