< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס לקידום מחקר העיתונות והתקשורת היהודית והישראלית [ישראל] דדליין=31.12.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2121412/

קול קורא

 

להגשת מועמדות לפרס

לקידום מחקר העיתונות והתקשורת היהודית והישראלית

 

מטעם המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד

במרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם

 

עבור כתבי יד מקוריים בשפה העברית העוסקים בתולדות העיתונות היהודית

על לשונותיה השונות, בחקר התקשורת היהודית והישראלית, מודפסת או דיגיטלית, בטלוויזיה, ברדיו או ברשתות החברתיות, בתהליכי תקשורת בחברות היהודיות בעולם ובחברה הישראלית על כלל מרכיביה או מחקרים היסטוריים בעלי זיקה לעולם היהודי ולישראל הנסמכים על מקורות מהעיתונות והתקשורת.

 

לשנת 2022 יוענק פרס אחד בסך 25,000 ₪

 

סכום הפרס ישמש לפרסום כתב היד הזוכה בהוצאת מאגנס.

 

המועד האחרון להגשת כתבי היד: 31 בדצמבר 2022

 

ניתן לפנות למכון רוזנפלד בדוא"ל: presstau@tauex.tau.ac.il או בטלפון 03-6405144

לתקנון הפרס והנחיות להגשת כתבי היד לחצו כאן

 

המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד והוצאת מאגנס

שמחים להכריז על הזוכה בפרס לקידום מחקר העיתונות והתקשורת היהודית והישראלית

לשנת 2021

 

ד"ר יעל לוי

על חיבורה

״מן המרתף אל הקומה העליונה״:

צמיחת העיתונות באות עברית בארצות-הברית, 1870–1900

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה