< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // עדכון תנאים והארכה / מלגה: מלגות נשיא המדינה למצויינות וחדשנות מדעית. נושא: גורמים, תהליכים ומנגנונים המשפיעים על חיי הזקנים לרבות ניצולי שואה [ישראל] דדליין חדש=22.2.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2121103/

מעדכנת אתכם כי אנו מוציאים היום הודעה על עדכון התקנון באמצעות הקול קורא, העדכון הוא להלן:

עדכון התנאי להגשת המועמדות המנוי בסעיף 3א(3) לתקנון מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית כדלקמן: על המועמד להיות בעל תוכנית מחקר לדוקטורט, שאושרה על ידי המוסד להשכלה גבוהה בו הוא לומד לכל היותר שנתיים טרם הגשת המועמדות.

מאחר שאנו מעדכנים את התנאי מעלה אנו מאריכים את תקופת ההגשה עד לתאריך הבא:

יום רביעי א' אדר התשפ"ג, 22.2.23


שלום לכולם,

כפי שחלקכם יודעים שמי דניאלה גרסון, יועצת לרעיית נשיא המדינה. כחלק מתפקידי אני אמונה מטעם בית הנשיא על מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית, אשר רובכם מכירים מזה שנים.

כאמור, מדובר במלגות בסך של 150,000 ₪ לכל זוכה, עד 12 זוכים (סה"כ 1,800,000 ₪), מכספי ועדת העיזבונות שבמשרד המשפטים.

הנושא הנבחר לשנה זו הוא: "גורמים, תהליכים ומנגנונים המשפיעים על חיי הזקנים לרבות ניצולי שואה".

מצרפת למייל זה את הקול קורא של המלגה, שיפורסם במקביל ברשת הדיגיטלית ואת תקנון המלגות. את החומרים הנוספים תוכלו למצוא באתר בית הנשיא שלהלן:

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/decorations-awards-and-scholarships?chapterIndex=3

אודה לכם מאוד להעברת והפצת הקול הקורא המצ"ב יחד עם הקישור לפרופסורים ולדוקטורנטים הרלוונטיים אצלכם.

שימו לב כי זכאים להגיש בקשות למלגות הנשיא, סטודנטים וסטודנטיות מכלל תחומי החקר, הדעת, האומנויות והטכנולוגיה שמחקריהם נוגעים בנושאים אלו עד יום ראשון כ"ט בטבת, ה׳תשפ״ג, 22.01.23, בפורמט PDF אל כתובת הדוא"ל:  milga@president.gov.il  כפי שמצוין בקול קורא.

 

אני לרשותכם לכל שאלה ועניין.

בברכה,

דניאלה

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה