< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: התמודדות החינוך עם משברים לאומיים ושסעים חברתיים - היבטים היסטוריים [בית ברל 07/23] דדליין=15.2.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2121101/

הכינוס השנתי ה-25 של האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך ייערך בקיץ תשפ"ג

ה- 4.7.2023 במכללה האקדמית בית ברל.

הכנס פתוח להצעת הרצאות שעניינן תולדות החינוך לאור מחלוקות בחברה הישראלית ובסביבתה הקרובה והרחוקה במגוון ממדים ותחומים, דוגמת מסגרות חינוך, מטרות החינוך, תוכניות לימודים, תפישות חינוכיות, חינוך פורמלי וחינוך בלתי-פורמלי, פוליטיקה וחינוך, שסעים חברתיים ומדיניות החינוך, החינוך כמענה למשבר לאומי, חינוך לדמוקרטיה בחברה שסועה.

יש להגיש הצעות לאחד מאלה: הרצאות קצרות בנות כ- 15 דקות; מושב בן שלוש הרצאות קצרות;

תצוגת ספרים חדשים שעניינם תולדות החינוך.

 

את תקצירי ההצעות באורך 300 מילים בתוספת שניים-שלושה פריטי ביבליוגרפיה יש להגיש

עד 15 בפברואר 2023 בדוא"ל אל: oritdorld@gmail.com. אישור על קבלת ההצעות יישלח במהלך מרץ 2023.

 

לבירורים ולפרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר אורית עובד, מרכזת האגודה בדוא"ל הנ"ל, או לפרופ' יובל דרור: droryuvl@tauex.tau.ac.il

 

חברי הוועדה האקדמית של הכינוס:

  • ד"ר חגית קליבנסקי, המכללה האקדמית בית ברל ומזכירות האגודה (יו"ר)
  • פרופ' יצחק גרינברג
  • ד"ר אלון פאוקר, המכללה האקדמית בית ברל
  • פרופ' יובל דרור, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי, נשיא האגודה
  • ד"ר אורית עובד, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי, מרכזת האגודה
  • פרופ' נירית רייכל, המכללות האקדמיות גורדון וכנרת, מזכירות האגודה
  • ד"ר טלי תדמור-שמעוני, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון, מזכירות האגודה

 

מפרסם ההודעה
ד"ר אורית עובד האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך (ע"ר) oritdorld@gmail.com
כתובת מלאה
המכללה האקדמית בית ברל, בית ברל, כפר סבא, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה