< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: ללמד לחרוג: חינוך כפרקטיקה של חירות בעקבות בל הוקס [סמינר הקיבוצים / ת"א 03/23] דדליין=31.12.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2121100/

הוראה כפרקטיקה של חירות משמעה ללמד באופן שכל אחת תוכל ללמוד. תהליך לימוד כזה מתאפשר מתוך האמונה כי משמעות העבודה שלנו אינה רק לחלוק מידע, אלא גם לפתח את הצמיחה האינטלקטואלית והרוחנית של הסטודנטיות שלנו. הוראה מכבדת ואכפתית מאפשרת למידה עמוקה ואינטימית. הכיתה על כל מגרעותיה נותרה מקום של אפשרות. הוראה היא פעולה פרפורמטיבית שמציעה מרחב למחשבה ביקורתית המובילה לפעולה של שינוי. על מנת לאמץ את המימד הפרפורמטיבי של ההוראה עלינו לגרום ל”קהלים” להפוך למעורבים, למשתתפים אקטיביים בלמידה.

(בל הוקס, ללמד לחרוג: הוראה כפרקטיקה של חירות, 1994)

בדצמבר 2021 הלכה לעולמה בטרם עת בל הוקס, שם העט בו נודעה גלוריה ג’ין ווטקינס

(נ. 1952), פמיניסטית, סופרת, חוקרת, משוררת ומורה. כתיבתה החדה, רחבת התחומים של בל הוקס על מגדר וגזע סייעה לדחוף את הפמיניזם מעבר לתפיסת העולם שלו במעמד הבינוני הלבן, ולכלול נשים שחורות ממעמד הפועלים. החל מספרה שפורסם ב-1981, “ואני לא אישה? נשים שחורות ופמיניזם”, בל הוקס הראתה כי לא ניתן לצמצם את הנשיות לחוויה אחת, וצריך לחשוב עליה במסגרת רחבה של גזע ומעמד. כתיבתה ופעולתה המתמשכת באקדמיה ומחוצה לה, הייתה מלאת תשוקה ופוליטית, חתרה לחירות המחשבה והקיום היומיומי תוך חציית קווים מתמדת – בין תחומי ידע, בין גבולות של גזע ומגדר, בין הוראה, ופעולה פוליטית, חברתית-מעמדית, ופמיניסטית. היא אתגרה את הבינאריות בין האישי והאקדמי באמצעות אמירת האמת שלה. הוקס שלמדה הרבה ממורשתו של פאולו פריירה, האמינה בחינוך כפרקטיקה של חופש.

חוקרות, כותבות, מרצים, סטודנטים, אמנים ויוצרים ואקטיביסטיות מוזמנות ומוזמנים להגיש הצעות להרצאות ו/או פורמטים שונים כמו פרפורמנס, הקרנה או יצירה.

 

בין הנושאים הרלוונטיים (ניתן להציע נושאים נוספים):

> להחזיק את ידה של אחותי (סולידריות פמיניסטית)

> מחשבה פמיניסטית בכיתה כאן ועכשיו

> הגות פמיניסטית שחורה

> בניית קהילת לומדים דיאלוגית

> הוראת אמנות במציאות רב תרבותית ורב לאומית

> זיהוי גבולות כדי לחרוג מהם – השפעתה של הוקס על הוראת האמנות.

> פדגוגיה של מעורבות, שינוי ואקטיביזם

> מהפכה של ערכים וההבטחה לשינוי רב תרבותי

> מורשתו של פאולו פריירה היום

> תיאוריה כפרקטיקה משחררת

> ללמד שפה חדשה

> מעמד ולאומיות בתוך הכיתה

> ארוס, ארוטיזציה והתהליך הפדגוגי

> אקס-טזה: הוראה ולמידה ללא גבולות

> הידרדרות מעמד המורה

> מאבקים של עובדות הוראה

> משבר הוראת מדעי הרוח

 

מועד הכנס: 27-28.3.23

דדליין להגשת תקצירים: 31.12.22

https://docs.google.com/document/d/1mJ-OF-RMPUKaukjfRWHv1BjsuhN121xw/edit?usp=sharing&ouid=110725562662645768295&rtpof=true&sd=true

Message publisher
ליאת סאבין בן שושן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, החוג לתקשורת וקולנוע, סמינר הקיבוצים liatsavin@gmail.com
Full address
סמינר הקיבוצים, ‫דרך נמיר מרדכי, תל אביב, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added