< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): אפשרות של דיאלוג. גיליון מיוחד של כתב העת "עיון" (חגי כנען) [עברית] דדליין לטקסט מלא=1.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2120600/

עיון, כתב עת לפילוסופיה – מזמין מאמרים והצעות למאמרים העוסקים במושג הדיאלוג מפרספקטיבות פילוסופיות מגוונות, שיטתיות והיסטוריות, הקושרות תיאוריה של שיחה ודיבור להיבטים אתיים, אסתטיים ופוליטיים. ניתן להציע מאמרים פילוסופיים המתמודדים עם תופעות תרבותיות וטכנולוגיות המדגימות את כוחו ואת מגבלותיו של הדיאלוג האנושי והלא־אנושי, עם מהלכים וויכוחים מתולדות הפילוסופיה על מהותו של הדיאלוג, תנאי האפשרות והשבר שלו. כמו כן, נשמח לקבל מאמרים המציעים ניתוח פילוסופי של אפשרות ואי אפשרות של דיאלוג הבאים לידי ביטוי במקרי מבחן ספציפיים של מצבי מחלוקת ואי־הבנה חריפים מתולדות המחשבה הפילוסופית, ההגות החברתית והפוליטית והכתיבה על אמנות. כתב העת מפרסם גם מסות פילוסופיות וביקורות רלוונטיות.

https://www.iyyun.co.il/call-for-papers

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה