< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): גיליון של כתב העת האקדמי קשת למדעי הרוח והחברה: היבטים עכשוויים של החברה הישראלית [עברית] דדליין לטקסט מלא=31.1.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2120323/

בשנת הלימודים תשפ”ג יצא לאור הגיליון הבא של כתב העת האקדמי קשת- למדעי הרוח והחברה. הגיליון יוקדש להיבטים עכשוויים של החברה הישראלית.

“קשת” הינו כתב עת אקדמי שפיט ומטרתו לתת במה למחקר והגות על החברה הישראלית כחברה משלבת ורב תרבותית. כחלק מכך מערכת כתב העת שואפת להוות אכסניה למאמרים של חוקרים.ות מדיסציפלינות שונות במדעי הרוח והחברה.

אנו מזמינות חוקרים.ות לשלוח מאמרים פרי עטם לגיליון. את המאמרים המוצעים יש לשלוח במלואם עד לתאריך 31/1/23 במייל: ejournal@ono.ac.il

בברכה,

עורכת אורחת: ד”ר הגר חג’ג’- ברגר

מערכת כתב העת: ד”ר מיכל אסא-ענבר, ד”ר דוד סורוצקין ופרופ’ רויטל סלע-שיוביץ

 

הנחיות לכותבי המאמרים:

  1. את המאמר המוצע יש לשלוח כקובץ word
  2. היקף המאמר המוצע לא יעלה על 7000 מילים (כ-25 עמודים כולל רשימת מקורות);
  3. את המאמר המוצע יש לשלוח בהתאם לכללי הכתיבה האקדמית: בעברית: גופן David ובאנגלית: גופן Times New Roman. גודל הגופן 12. רווח כפול. יישור לצד ימין/ שמאל (בהתאם לשפת המאמר).
  4. למאמר יש לצרף תקציר בעברית בהיקף של כ-150 מילים.
  5. כללי הכתיבה של המקורות הנהוגים בכתב העת, הם כללי הכתיבה APA (האגודה הפסיכולוגית האמריקנית).

– לציין, המערכת מודעת לכך שבמדעי הרוח והמשפטים כללי הכתיבה שונים, אולם חשוב ליצור אחידות בכתב העת.

  1. המאמרים המוצעים יעברו שני סבבי הערכה: הערכה פנימית של מערכת כתב העת, והערכה חיצונית של קוראים מקצועיים מן התחום שבו נכתב המאמר.
  2. הגיליון יצא בגרסה האלקטרונית.
You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added