< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: משרה תקנית במחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה בחקר ספרות התנאים, התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי [בר-אילן / רמת גן] דדליין=15.1.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2120313/

משרה תקנית במחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה בחקר ספרות התנאים, התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי

 

הפקולטה למדעי היהדות והמחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה ע”ש נפתל-יפה באוניברסיטת בר-אילן מודיעות על קול קורא להגשת מועמדוּת למשרה תקנית בחקר ובהוראת ספרות התנאים (משנה, תוספתא, מדרשי הלכה) ו/או ספרות האמוראים (תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי), עם העדפה לשליטה גם בספרות קומראן.

 

המשרה כוללת הוראה בשפה העברית של קורסי חובה, קורסי בחירה וסמינרים לתואר ראשון ושני. המועמד/ת ינחה/תנחה תלמידי/תלמידות מחקר בתחומי הדעת הנזכרים. על המועמד/ת יהיה לנהל מחקר עצמאי ומקורי, לפרסם מאמרים וספרים בבמות שפיטות ומובילות בתחום, להרצות בכנסים אקדמיים מקומיים ובינלאומיים ולגייס מענקי מחקר. שליטה בשפות רלוונטיות לתחומי המחקר היא תנאי סף.

 

מועמדות/ים בעלי/ות תואר שלישי בתחומים רלוונטיים מוזמנות/ים להגיש מועמדות. המסמכים המבוקשים הם:

 

  1. מכתב פנייה (נא לציין בו את שמות הממליצים);
  2. קורות חיים אקדמיים ורשימת פרסומים;
  3. אישור על קבלת תואר דוקטור או אישור זכאות לתואר זה;
  4. שני פרסומים נבחרים;
  5. תוכנית מחקר לשנים הקרובות (עד 2 עמודים);
  6. סקרי הוראה משלוש השנים האחרונות, במידה שישנם כאלה;
  7. שלושה מכתבי המלצה מחוקרות/ים בכירות/ים.

 

ניתן להגיש את החומרים בעברית או באנגלית. על המועמדות/ים לשלוח את המסמכים הנזכרים בקובץ PDF אחד לכתובת הדוא”ל שלהלן, ולבקש מהממליצות/ים לשלוח את ההמלצות ישירות לאותה כתובת: talmud.dept@biu.ac.il. באחריות המועמדות/ים לוודא שכל החומר המבוקש יגיע עד יום ראשון, כ”ב טבת תשפ”ג, 15 בינואר 2023. תיק שיוגש בלא כל המסמכים האמורים לא יידון.

 

Message publisher
פנחס רוט pinchas.roth@biu.ac.il
Full address
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added