< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה חבר/ת סגל אקדמי בכיר/ה במדיניות ציבורית [הפתוחה, רענננה] דדליין=15.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2120310/

חבר/ת סגל אקדמי בכיר/ה במדיניות ציבורית

בכל דרגה (ממרצה ועד פרופסור מן המניין)
תחום: אקדמי סגל בכיר
מחלקה: המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
תיאור התפקיד:
  • למחלקה לסוציולוגיה מדע המדינה ותקשורת דרוש/ה חבר/ת סגל אקדמי בכיר במדיניות ציבורית בכל דרגה (ממרצה ועד פרופסור מן המניין).
כישורים נדרשים:
  • תואר שלישי במדעי החברה עם התמחות מובהקת במדיניות ציבורית או במנהל ציבורי או בשלטון מקומי. מוזמנים/ות להגיש מועמדות גם מתמחים ומתמחות בתחומי מדיניות ספציפיים ובכללם מדיניות סביבה ומשפט.
  • השתלמות בתר-דוקטורט – יתרון.
  • יכולת מחקרית מוכחת.
  • יכולת פיתוח קורסים במדיניות ציבורית באוניברסיטה הפתוחה, כולל כתיבת ספרי לימוד ופיתוח חומר פדגוגי מקוון בעברית.
  • יכולת הוראה פרונטאלית בתוכנית התואר השני בממשל ומדיניות ציבורית.
  • יכולת ניהול של התוכניות בתחום (תוכנית התואר הראשון במדע המדינה ומדיניות ציבורית, תוכנית התואר השני בממשל ומדיניות ציבורית, בית הספר לשלטון מקומי, בית הספר למדיניות ציבורית לעובדי המדינה).

הערות:

– להגשת מועמדות נא לשלוח לכתובת הדוא"ל public_policy@openu.ac.il את המידע הבא:
1. קורות חיים, כולל רשימת פרסומים.
2. הצהרת מחקר הכוללת תוכניות למחקר עתידי (Research Statement).
3. מכתב פניה המתאר את התרומה הפוטנציאלית של המועמד/ת לתוכנית הלימודים במדיניות ציבורית באוניברסיטה הפתוחה ואת התחומים שי/תוכל ללמד במסגרת התוכנית.
4. על המועמד/ת לדאוג לכך שמכתבי המלצה ישלחו על-ידי שלוש/ה ממליצים/ות ישירות לכתובת public_policy@openu.ac.il עד לתאריך 15.1.2023.
– לפרטים נוספים ניתן לעיין בדף הבית של התחום בכתובת:

האוניברסיטה הפתוחה ב: רעננה
מועד אחרון להגשת מועמדות: 15/01/2023
  •  רק פניות מתאימות תענינה

תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמד/ת עם מוגבלות,
ובלבד שהוא/היא עומדים בדרישות התפקיד וכישוריהם דומים לכישורי מועמדים אחרים לתפקיד.

https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/darushl/drushim.MISROT_TABLE_JOB?p_mis_misra=83699&p_print=n&p_order=13&in_group=1&v_sug=o

מפרסם ההודעה
אורן שלמה orensh@openu.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה, רעננה, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה