< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הארכה / לכנס: הספרות העברית והביקורת המרקסיסטית: כנס וסדנת-מחקר [אב"ג / באר שבע 05/23] דדליין חדש=30.12.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2112603/

הודעה מקורית: https://www.hum-il.com/message/2090404/

הספרות העברית והביקורת המרקסיסטית: כנס וסדנת-מחקר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 31-30 במאי, 2023
מארגנים: עודד ניר, מי-טל נדלר, חמוטל צמיר

מאז אמצע המאה העשרים נעלם המרקסיזם מנוף ביקורת התרבות הישראלית כמעט לגמרי. כמעט שאין קריאות של הספרות והתרבות הישראלית בהקשר של הקפיטליזם וסתירותיו. בעוד הדיון בניאו-ליברליזם תפס תאוצה בשנים האחרונות בביקורת התרבות הישראלית, ביקורת הספרות המרקסיסטית עדיין לא מוצאת את מקומה בין הפרספקטיבות הביקורתיות הדומיננטיות, בטענות שהיא רדוקטיביות, לא רלוונטית, או שהיא מדכאת את הפרטיקולרי.
בכנס זה נבקש להחזיר את הקפיטליזם לתמונה – וגם את ביקורת הספרות המרקסיסטית: מה בין התרבות הישראלית לקפיטליזם ולביקורת המרקסיסטית? כיצד מפרש המרקסיזם – על ענפיו ואגפיו השונים, מלוקאץ' ואדורנו, ועד ג'יימסון, אייג׳ז אחמד, סיין נאי (Ngai) ואחרים – יצירות אמנות באופן כללי? איך אפשר להבין את הספרות הישראלית כמייצגת את סתירות הקפיטליזם, גם כשהיא לא עוסקת מפורשות בעניינים כלכליים? האם אפשר לקשור בין פרשנות שבמרכזה עניינים פוליטיים בוערים – מהאסון האקלימי ועד לדיכוי הפלסטינים – לבין המבנה הכלכלי-חברתי של מדינת-ישראל? ומה מקומה של הביקורת המרקסיסטית בין הפרספקטיבות הביקורתיות הרבות הנוכחות בשיח של חקר הספרות הישראלית: הפוסט-קולוניאליות, הפוסט-הומניסטיות והאתיות, הזהותניות, ביקורת-הלאומיות, הביקורת הפמיניסטית, הקווירית, האתנית/מזרחית ועוד? וגם: מה פשר היעלמותה של הביקורת המרקסיסטית מנוף המחקר של הספרות העברית והישראלית בעשורים האחרונים – במיוחד לאור המגמה הרווחת של ביקורת-הלאומיות בחקר הספרות העברית והישראלית? מדוע נתקל המרקסיזם, שאין לו חיבה מיוחדת ללאומיות, בהתנגדות כה עזה בהקשר האנטי-לאומי הזה?

הכנס יתנהל בחלקו כסדנת-מחקר, ויהיה מפגש ראשון בדרך להקמתה של קבוצת דיון ומחקר שתעסוק בביקורת מרקסיסטית. מטרת הקבוצה אינה להכתיב קו ביקורתי כזה או אחר: מאז ומעולם טענה הביקורת המרקסיסטית שאת המרקסיזם יש להמציא מחדש מן היסוד בכל מצב חדש, בדיוק כדי לתפוס את מהותו המקורית. לכן, הקבוצה שמה לה למטרה לעודד היכרות עם המרקסיזם כאוסף מתודולוגיות פרשניות, ולטפח חשיבה על הדרכים שבהן אפשר להמציא-מחדש מתודולוגיות כאלו בהקשר ישראלי.

נשמח לקבל הצעות בנושאים הבאים – וגם בנושאים אחרים:
* צורה ספרותית וצורה חברתית בחברה קפיטליסטית
* מרקסיזם, אוטונומיה אמנותית, וספרות מגויסת
* פרשנויות מרקסיסטיות ליצירות ספרות
* תולדות הביקורת המרקסיסטית של הספרות העברית
* מרקסיזם ולאומיות/ציונות
* מרקסיזם ויהדות/תיאולוגיה
* מרקסיזם, גזע, ואתניות, ומגדר
* מרקסיזם, אתיקה ופוסט-הומניזם
* מרקסיזם ואקלים
* קפיטליזם, קפיטליזם מאוחר ופוסט-מרקסיזם

הכנס ייערך בימים שלישי ורביעי, 31-30 במאי, 2023, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הצעות להרצאות (עד 250 מלה) נא לשלוח אלינו עד ל-1.12.2022: 30.12.22

ד"ר עודד ניר, קווינס קולג', CUNY (oded.nir@gmail.com)
ד"ר מי-טל נדלר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (mei.nadler@gmail.com)
פרופ' חמוטל צמיר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (htsamir@bgu.ac.il)

מפרסם ההודעה
חמוטל צמיר hamutal246@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה