< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / למאמרים (כתב עת): כרך ח' של כתב העת "משפט, חברה ותרבות" בנושא: אלגוריתמים, בינה מלאכותית והמשפט (ניבה אלקין קורן ומעיין פרל) [עברית] דדליין לתקצירים=15.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2112220/

מערכת כתב העת משפט, חברה ותרבות מודיעה על כוונתה להוציא לאור כרך המוקדש לנושא "בינה מלאכותית ומשפט" ומזמינה מחברים.ות להציע הצעות למאמרים שיתפרסמו בכרך.

1. על הכרך:
התפתחויות בתחום המחשוב והנתונים מביאות לשימוש הולך וגובר בידי גורמי ממשל וגופים פרטיים במערכות אלגוריתמיות, לרבות מערכות מבוססות בינה מלאכותית. הכרך של כתב העת משפט חברה ותרבות יוקדש לבחינת האתגרים שמציבות טכנולוגיות בינה מלאכותית לעולם המשפט, בדגש על המשפט הישראלי.
אנו מזמינות חוקרים.ות מכלל הדיסציפלינות להגיש הצעות למאמרים בנושא המשפט, אלגוריתמים ובינה מלאכותית. המאמרים יכולים לעסוק באתגרים שמציבה הבינה המלאכותית למשפט בכללותו או לענפי משפט ספציפיים. בין השאר, מאמרים יכולים להתמקד בנושאים הבאים:
• הצורך, אם בכלל, בהתאמת דוקטרינות משפטיות בתחומי משפט שונים למערכות קבלת החלטות המבוססות על בינה מלאכותית.

• האופן שבו על מערכת המשפט להסדיר קבלת החלטות בידי מערכות המבוססות על בינה מלאכותית.

• התאמת עקרונות כגון הסברתיות, שקיפות, מעורבות אנושית ועוד לתחומי משפט שונים בישראל או מחוצה לה.

• זווית ישראלית ייחודית, אם בכלל, לעקרונות אתיים של בינה מלאכותית.

2. על כתב העת "משפט, חברה ותרבות"
כתב העת משפט, חברה ותרבות מהווה במה ייחודית למחקרים אקדמיים בין-תחומיים, העוסקים בבחינת הקשר שבין המשפט לבין תחומי דעת אחרים. כתב העת מבקש להציג בפני קוראיו מגמות מחקר עכשוויות, והוא מהווה במה לבחינתן של מגמות אלה. כרכי כתב העת יוצאים לאור אחת לשנה, וכל אחד מהם מוקדש לנושא מוגדר. כתב העת נערך ויוצא לאור בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב.
העורך הראשי של כתב העת הוא פרופ' אסף חמדני מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. לכל אחד

מכרכי כתב העת מתמנים עורכים שמומחיותם היא בתחום שהכרך עוסק בו, ולידם פועלת מערכת המורכבת מתלמידים מצטיינים של הפקולטה למשפטים. כל המאמרים עוברים שיפוט אקדמי.

עד כה התפרסמו במסגרת משפט, חברה ותרבות הכרכים הבאים: "טכנולוגיות של צדק: משפט, מדע וחברה" (עורך: שי לביא); "משפטים על אהבה" (עורכות: ארנה בן-נפתלי וחנה נוה); "שקט מדברים: התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל" (עורך: מיכאל בירנהק); "העצמה במשפט" (עורכים מימי אייזנשטדט וגיא מונדלק); "קהילות מגודרות" (עורך: אמנון להבי); "האם המשפט חשוב?" (עורכות: דפנה הקר ונטע זיו); "רשת משפטית: משפט וטכנולוגיות מידע" (עורכים: ניבה אלקין-קורן ומיכאל בירנהק); "זהות יהודית" (עורכים אשר מעוז ואביעד הכהן); "פרוצדורות" (עורכים: טלי פישר ויששכר רוזן-צבי) "מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות" (עורכים: ישי בלנק, דוד לוי-פאור ורועי קרייטנר); "משפט, מיעוט וסכסוך לאומי" (עורכים ראיף זריק ואילן סבן); "לחם חוק: עיונים במשפט ואוכל" (עורכים אייל גרוס ויופי תירוש); "משפט צדק? ההליך הפלילי בישראל – כשלים ואתגרים" (עורך אלון הראל); "המשפט והחרדים בישראל" (עורכים יורם מרגליות וחיים זיכרמן); "מן הפרט אל כלל: פרטיות וחברת המעקב (עורך מיכאל בירנהק); "משפט ורגשות" (עורכים אורית רוזין ויורם שחר), ו"משפט ומשטרה" (עורכות נעמי לבנקרון ותמר קריכלי כץ). בקרוב יראה אור כרך נוסף העוסק בסחר בבני אדם (עורכות פרופ' הילה שמיר, מעיין נייזנה וחני בן ישראל.

3. הנחיות למחברים.ות:
חוקרים.ות המבקשים.ות לתרום לכרך מתבקשים להגיש עד ליום 15.1.2023 תקציר של עד 500 מילים לרכזת המערכת, גב' נירית פוטרמן, בדוא"ל lawsocul@tauex.tau.ac.il עם העתק לעורכות הכרך, פרופ' ניבה אלקין קורן (elkiniva@tauex.tau.ac.il), וד"ר מעיין פרל (peremaa1@netanya.ac.il). המאמר המתוכנן אמור להיות מקורי ומחדש, ולהתאים לנושא הכרך כמתואר לעיל. מבין ההצעות שיוגשו, יוזמנו חלק מהמציעים.ות לכתוב מאמר מלא. מגישי.ות הצעות שייבחרו יתבקשו להגיש את המאמר המלא לצורך שיפוט אקדמי עד ליום 1.11.23 בפורמט Word בלבד ובדוא"ל בלבד. אורכו של המאמר לא יעלה על 10,000 מילים (כולל הערות שוליים). המאמר ייכתב בפורמט משפטי, כלומר, ההפניות והאזכורים במאמר יופיעו כהערות שוליים בתחתית כל עמוד ויהיו תואמים לכללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית (כללים אלו מופיעים בכתובת הבאה https://www.tau.ac.il/law/IZKUR3/izkur2021html-2.htm). הכרך מתוכנן לצאת לאור לקראת סוף שנת 2024. בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות לעורכות.

https://drive.google.com/file/d/1jWXq7925FKMeE4RaS_GkhF-DXbEUL8s1/view?usp=sharing

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה