< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: ללימודי תואר שלישי או לפוסט-דוקטורט בנושא תחבורה חכמה, קשב ונהיגה [אריאל] דדליין=1.12.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2112212/

סטודנטים וסטודנטיות עם תואר M.A או Ph.D עם ניסיון באחד מהתחומים הבאים: במחקר נהיגה ו-ADHD או רק במחקר המשלב ADHD, מוזמנים להגיש את מועמדותם לביצוע דוקטורט או פוסט-דוקטורט. כמו כן, נדרש ידע בניתוח נתונים ובהתערבויות טיפוליות.
תקופת המחקר שלוש שנים.
לוחות זמנים: התחלה מיידית.
להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים ושלושה פרטי קשר של ממליצים אל ד"ר רחל שחרור מהמחלקה לריפוי בעיסוק באוניברסיטת אריאל: rachelsh@ariel.ac.il

מפרסם ההודעה
ד"ר רחל שחרור rachelsh@ariel.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה