< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הארכה / לכנס: בתה ישראל - היסטוריה של התמודדות ומאבק [ישראל 03/23] דדליין חדש=25.12.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2111412/

הדדליין להגשת הצעות לכנס "בתה ישראל- היסטוריה של התמודדות ומאבק" הוארך עד ל- 25.12.2022.

כנס המחקר השלישי של המרכז למורשת יהדות אתיופיה בשיתוף עם המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן באוניברסיטת תל אביב; יחידת אפריקה, המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם, אוניברסיטת ת"א; ומרכז עזריאלי ללימודי ישראל (מעל"י), מכון בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

27-28.3.2023

לאורך ההיסטוריה, נאלצה קהילת בתה ישראל (יהודי אתיופיה) להתמודד עם אתגרים רבים בכדי לשרוד כקהילה ולשמר את זהותה ואורח חייה כקבוצת מיעוט דתי. אתגרים אלו כללו לחצים וגזירות מצד השלטון הסולומוני-הנוצרי באתיופיה וחברת הרוב הנוצרית ופעילותם של מיסיונרים אירופאים, ששמו להם למטרה לנצר את יהודי אתיופיה. להבדיל, תהליך ההשתלבות של בתה ישראל בארץ היה גם הוא רצוף אתגרים, והקהילה נדרשה לפעול באופן נחרץ בכדי שיהדותה תוכר ועלייתה תתאפשר, וכדי להתמודד עם אפליה ודעות קדומות. פעמים רבות, יצאה הקהילה למאבקים בכדי לעמוד על זכויותיה ולהוביל לשינוי מדיניות כלפיה. למאבקים אלו שמור מקום מרכזי באתוס של הקהילה בעבר ובהווה.

 

כנס זה יבחן את דרכי ההתמודדות של הקהילה עם האתגרים הנ"ל. חלקו הראשון יתמקד בהתמודדות הקהילה עם אתגרים אל-מול השלטון והחברה באתיופיה וגורמים שונים שפעלו שם. חלקו השני יוקדש להתמודדות הקהילה עם אתגרים אל-מול רשויות המדינה ועמדות והתייחסויות שונות כלפיה מצד החברה הקולטת. במרכז הכנס יעמדו שאלות של רצף, תמורה ומגוון בדרכי ההתמודדות באתיופיה, במהלך העלייה ובארץ, וכן של תרומתן של דרכי ההתמודדות, וביניהן המאבקים, לעיצוב האתוס של הקהילה.

 

התאגיד הממלכתי – המרכז למורשת יהדות אתיופיה, בשיתוף עם  המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן באוניברסיטת תל אביב; יחידת אפריקה, המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם, אוניברסיטת ת"א; ומרכז עזריאלי ללימודי ישראל (מעל"י), מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מזמינים חוקרים/ות מכל תחומי המחקר להגיש הצעות לכנס, שיערך ב- 28-27 במרץ 2023, באוניברסיטת תל אביב.

 

הוועדה המארגנת מבקשת לקבל הצעות העוסקות באתגרים עמם התמודדו יהודי אתיופיה ובמאבקים שהובילו. נושאים רלוונטיים כוללים, בין היתר, דיון והערכה של הפעולות שנקטו על מנת לעלות לישראל, לשמר את זהותם היהודית, להשתלב ולשגשג כחלק אינטגרלי מהחברה הישראלית.

 

את ההצעות יש להגיש לד"ר אלעד וקסלר, מנהל מכון המחקר של המרכז למורשת יהדות אתיופיה,
בדוא"ל: elad@moreshete.org.il, לא יאוחר מתאריך 15 25 בדצמבר 2022, בצירוף הפרטים הבאים:

  • שם החוקר/ת, פרטי קשר הכוללים מספר טלפון, כתובת דוא"ל וכתובת.
  • תקציר הרצאה באורך של עד 300 מילים (משך כל הרצאה כ – 20 דקות).
  • קורות חיים מקצועיים (עד 200 מילים).
  • אנא קראו לכל קובץ בשמכם ביחד עם מהות הקובץ.
  • את ההצעות יש להגיש בעברית או באנגלית.

 

הכנס יתקיים בנוכחות קהל, בהרשמה מראש, וכן ישודר בשידור חי באינטרנט.

חוקרים מחו"ל המעוניינים להשתתף וזקוקים למלגת נסיעה, יכולים לצרף להצעתם בקשה למלגת נסיעה ואירוח בישראל. ועדת ההיגוי של הכנס תחליט על חלוקת מספר מלגות נסיעה לכנס.

 

מפרסם ההודעה
ד"ר אלעד וקסלר מנהל מכון המחקר של "מרכז מורשת יהדות אתיופיה elad@moreshete.org.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה