< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): לשם שינוי – כתב העת של בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. גיליון 2 בנושא: טכנולוגיה [עברית] דדליין לתקצירים=16.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2110919/

כתב העת של בית הספר להיסטוריה יוצא בקול קורא למאמרים בנושא טכנולוגיה לקראת הגיליון השני

הגיליון השני של כתב העת המקוון לְשֵׁם שִׁנּוּי יבחן את רשת הקשרים המורכבת שהתפתחה בין טכנולוגיה לתהליכים היסטוריים, פוליטיים ותרבותיים ואת מקומה של הטכנולוגיה כגורם המוביל תהליכים חברתיים, או כמובל על ידם. תחת הכותרת "טכנולוגיה ו…", יעסוק הגיליון בטכנולוגיה כצומת של תחומי מחקר – ממשל, כלכלה, תעשייה, פנאי, תרבות וחברה, ובאופן בו טכנולוגיה משקפת את הקשרים ביניהם. גיליון זה יעלה שאלות של שימוש, צריכה, הפצה ופיתוח של טכנולוגיה, וידון בטכנולוגיה כמעצבת זהויות ותדמיות אישיות וקולקטיביות. כך, נתבונן בטכנולוגיה כאמצעי, אך גם כדבר העומד בפני עצמו ונושא מאפיינים מסוימים, אולי אפילו זהות. לצד שימושים בטכנולוגיה הנחשבים לחיוביים, הגיליון יעסוק גם בסכנות שהיא טומנת בחובה כאמצעי דיכוי, ולעיתים אף כאיום ממשי על האנושות, או לכל הפחות על האנושיות.

לְשֵׁם שִׁנּוּי הוא כתב עת סטודנטיאלי אקדמי שנוסד בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב בשנת 2021, ומהווה זירה לפרסום של מאמרים מדעיים בעלי אוריינטציה היסטורית, פרי עטם של תלמידות ותלמידי מחקר בתארים מתקדמים. כתב העת מתפרסם בעברית וכולל מאמרים מקוריים בפורמט טקסט, וידאו ושמע, ביקורות ספרים וסקירות מתודולוגיות. אנו מזמינים תלמידות ותלמידי מחקר להגיש למערכת לְשֵׁם שִׁנּוּי תקצירים למאמרים מקוריים שטרם פורסמו ועוסקים בנושא 'טכנולוגיה ו…'. אנא שילחו תקציר באורך 300 מילים הכולל כותרת, את סוג המאמר (טקסט, שמע או וידיאו), וביוגרפיה קצרה עד 100 מילים (שם מלא, כותרת המחקר, שלב במחקר, מוסד אקדמי וכתובת דוא"ל) עד לתאריך 16/11/22 בקובץ WORD לכתובת: leshem.shinui.tau@gmail.com.

כותבות וכותבי התקצירים הנבחרים יתבקשו לשלוח מאמר מלא עד 4,500 מילים, או תסריט למאמר וידאו או שמע עד 1,500 מילים. המאמרים יעברו שיפוט על ידי חוקרות וחוקרים מומחים וחברי וחברות מערכת כתב העת. הנחיות מפורטות להגשת מאמרים מלאים, מאמרי וידאו ומאמרי שמע ניתן למצוא באתר כתב העת בכתובת: https://www.leshem-shinui.sites.tau.ac.il/.

https://www.leshem-shinui.sites.tau.ac.il/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה