< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): עיוני משפט. גיליון מיוחד בנושא: משפט וסוף החיים (תמר קריכלי כץ) [עברית] דדליין לתקצירים=1.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2110909/

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב
"עיוני משפט"

קול קורא להגשת כתבי-יד בנושא:
"משפט וסוף החיים"

"עיוני משפט" הוא אחד מכתבי העת האקדמיים החשובים בישראל. מאז פרסום הכרך הראשון בשנת 1971, משמש "עיוני משפט" כפורום המרכזי והמוביל בארץ לשיח מחקרי-משפטי. מאמרי "עיוני משפט" משפיעים באופן ישיר על המשפט בישראל דרך החקיקה, הפסיקה והכתיבה האקדמית. לראיה – מאמרי כתב העת צוטטו מעל ל-6000 פעמים בפסקי דין. הקריטריונים המנחים בקבלת מאמר לפרסום הם מצוינות הכתיבה, חדשנותה וחשיבותה לקידום המשפט. כך, מתוך עשרות רבות של מאמרים, הנכתבים על-ידי מגוון רחב של כותבות וכותבים (שופטות ושופטי עליון, אנשי ונשות אקדמיה ועוד), רק מספר מועט מתקבל לפרסום ב"עיוני משפט".
צוות העורכים והעורכות של כרך מ"ז מזמין חוקרים וחוקרות מעולם המשפט ומעולמות תוכן נוספים לקחת חלק בעיצוב המשפט הישראלי באמצעות פרסום מאמר בכתב העת "עיוני משפט".
אנו מבקשים ומבקשות לייחד חלק מכרך מ"ז של כתב העת ליחסו של המשפט למוות. בעולם רבוד, מגוון ומרובה תרבויות, קהילות וזהויות, קשה לאפיין נקודות דמיון בין כל האנשים הפועלים בו. אחד הדברים היחידים שניתן להציג כ"מכנה משותף'" הוא סוף החיים: כל אחד ואחת, במוקדם או במאוחר, ייאלץ/תיאלץ להתמודד עם המוות של קרוביו/ה ושלו/ה. כמובן שמפגש זה משתנה בין אנשים שונים וקהילות שונות, אך עצם המפגש הוא עובדה מוגמרת, אשר מעצבת את חיינו לכל אורכם. כמו כל תחום בחיי האדם, גם את סופם המשפט פוגש באופן תדיר. חלק מהמפגשים ישירים, וחלק עקיפים. חלק מהמפגשים זוכים להסדרה ברורה, ובחלק המשפט בוחר לסגת לאחור.
מטרת הכרך היא לאתר, לאפיין ולנתח את המפגשים הרבים מספור של המשפט עם סוף החיים ועם המוות. באופן טבעי, המוות מעסיק את החיים משחר ההיסטוריה, ועל כן הוא לא רק מציף סוגיות דוקטרינריות הנעוצות במשפט הפוזיטיבי, אלא גם סוגיות תיאורטיות. זאת ועוד, הסוגייה קיבלה ומקבלת מענים נרחבים ומגוונים במספר שיטות משפט, כדוגמת המשפט העברי, ואנו סבורים שביכולתן להעשיר את הדיון הישראלי בנושא.
אנו פונים לחוקרים ולחוקרות בתחום ממגוון תחומי משפט ודיסציפלינות אקדמיות. אנו בטוחים שחוקרים מתחומים רבים ומגוונים ימצאו את הזיקה שלהם לנושא זה.
לכן, אנו מזמינים ומזמינות כותבים וכותבות להגיש כתבי-יד בנושא, לשם בחינת אפשרות פרסומם בכרך מ"ז. כתבי היד יכולים להציע התבוננות ישירה בתחומי המשפט המסדירים את סוף החיים והמוות, התבוננות עקיפה על האופן בו המשפט והמוות נפגשים, וכן כל טיעון היכול לתרום לשיח המשפטי בנושא זה.

נוכח חשיבות הנושא והיקפו, החלטנו לאפשר הגשת כתבי-יד בהיקפים ומסוגים שונים, הן לכרך המודפס והן למתחם מיוחד שיוקם בפלטפורמה המקוונת שלנו, "פורום עיוני משפט", אשר זכתה לאחרונה למתיחת פנים באתר חדש ונגיש. בנוסף, נציין כי יופץ קול קורא נפרד גם לסטודנטים ולסטודנטיות המעוניינים להגיש מכתבי-היד שלהם/ן ולקחת חלק במיזם.
דוגמאות לנושאים שנשמח לדון בהם בכרך (הרשימה אינה ממצה)
• התפקיד הסוציולוגי והפסיכולוגי של ירושה
• טיפול פליאטיבי וחוק החולה הנוטה למות
• האתגרים שהתארכות החיים מייצרת למדינת הרווחה
• הארכת חיים והמתת חסד
• הנצחה וזיכרון, בין השאר בהקשר ביטחוני וצבאי
• שימוש בכלים טכנולוגיים להנצחה ולזיכרון
• פרטיות המת
• סוגיות דיוניות (כדוגמת מות עדים ונאשמים)
• זכויות קניין רוחני לאחר מות בעל הזכות
• דיני חיובים לאחר המוות
• כבוד המת ולשון הרע
• שימוש בזרע או ביצית לאחר המוות
• מותם של תאגידים, או לחלופין תאגידים העוסקים במוות
• הפלות
• זכויות השיירים ביחס למת
• מי מוגדר כמת על ידי המשפט ומה המשמעות של הגדרה זו
• זכויות המת
• מוות של בעלי חיים

הגשת כתבי-יד לכרך המודפס

הכרך המודפס יכלול מספר מאמרים באורך של עד 20 אלף מילים (כולל הערות שוליים). את כתבי היד יש להגיש בהתאם לכללי ההגשה הנוהגים בכתב העת, אותם ניתן למצוא כאן.

הגשת כתבי-יד ל"פורום עיוני משפט"
מתחם מיוחד יוקדש ב"פורום עיוני משפט", הפלטפורמה המקוונת של "עיוני משפט", למאמרים קצרים באורך של עד 10 אלף מילים (כולל הערות שוליים). בנוסף, תתאפשר הגשתן של סוגות כתיבה מגוונות כגון: מסות, הערות פסיקה וחקיקה, ביקורת ספרות והרצאות. את כתבי-היד יש להגיש בהתאם לכללי ההגשה הנוהגים בכתב העת, אותם ניתן למצוא כאן.

לוחות הזמנים
בשלב זה, אנו מזמינים כותבים וכותבות להגיש תקציר (אבסטרקט) בעברית של כתב-היד:
• בעבור כתבי-יד המיועדים לכרך המודפס, יש להגיש תקציר באורך של 2-3 עמודים.
• בעבור כתבי-יד המיועדים ל"פורום עיוני משפט", יש להגיש תקציר באורך של עד עמוד.
על התקציר לכלול התייחסות לשאלה המרכזית שכתב-היד מתכוון לעסוק בה; המתודולוגיה של המחקר; והחידוש המחקרי של המאמר ביחס לספרות הקיימת.

את התקצירים יש לשלוח עד לתאריך 1.1.2023. הכותבות והכותבים שמאמריהם יימצאו מתאימים לפרסום, יתבקשו לשלוח את כתבי-היד עצמם עד לתאריך 15.5.2023. כתבי-היד שעשויים להיות מתאימים לפרסום, יועברו לשיפוט חיצוני על ידי מומחה/ית בתחום שבו הוגש המאמר ולאחר מכן שיפוט ועריכה על ידי העורכים/ות וחברי/ות המערכת כתנאי לפרסומם. בנוסף, הכותבים והכותבות יציגו את מחקריהם וישוחחו עליהם עם מגיבים/ות ביום עיון שיתקיים לרגל הוצאת הכרך.
לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל לכתובת: tau.law.review@gmail.com.

בברכה,
פרופ' תמר קריכלי כץ, עורכת ראשית
רז אשכנזי, גלעד אשל, נועה וינר, אלמה ליפשין, שי מרקוביץ' ונטע צ'חנובסקי, עורכות "עיוני משפט" מ"ז

https://drive.google.com/file/d/1G3Y4yQWUgGP4AdOdvV13g3Rt_4FL_IkK/view?usp=sharing

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה