< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: "ספרות זולה" [בר אילן / רמת גן 05-06/23] דדליין=26.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2110600/

הכנס שיתקיים ב- 31 במאי וב-1 ביוני 2023 ,יעסוק בקשר בין חברה לתרבות בדגש על הספרות הפופולרית והמסחרית )הרומן הרומנטי, המותחן, הרומן הבלשי, ספרות נוער, ספרות ילדים, מדע בדיוני, ספרות פנטזיה, ריגול, אירוטיקה רכה, רומנים הסטורים, אימה, קומיקס, שירה דיגיטלית , Fanfiction, Lit-Chick וכיוצ"ב(.
למי הכנס מיועד?
חברי.ות הסגל האקדמי, סטודנטים.יות לתארים מתקדמים וכל המתעניינים בספרות, ספרים וספרות פופולרית במוסדות להשכלה גבוהה, בספריות, במערכות חינוך והוצאות לאור.
מוזמנים ומוזמנות להגיש הצעות להצגה בכנס 'ספרות זולה' הראשון ולהשתתף בו. ניתן להציע הרצאות בודדות או מושבים מובנים .
מטרות הכנס
● הצגת מגמות במחקר
● יצירת במה לשיתופי פעולה במחקר
● התבוננות ובחינת הקשר בין התרבות לספרות
נושאי הכנס
● ספרות ופוליטיקה
● קונפליקטים חברתיים
● ייצוגי להטבק"ים
● קונפליקטים גיאו פוליטיים
● הכלה והדרה של "אחרים"
● ספרות פופולרית בבתי הספר
● מאפיינים ייחודיים המופיעים בספרות הישראלית
● תרבות או בידור
אנא שלחו את כותרת ההרצאה, תקציר ההרצאה באורך 300 מילים, קו"ח מקוצרים )לא יותר מ-200 מילים( ופרטי התקשרות בקובץ WORD אחד. פרטי ההתקשרות יכללו את שמכם, כותרת המחקר, מוסד אקדמי, כתובת דוא"ל ומספר טלפון.
במקרה של הצעת מושבים מובנים יש לצרף רשימת דוברים וקו"ח.
את ההצעה יש לשלוח במייל:
yaakov-akiva.mascetti@biu.ac.il מאשיטי יעקב ר "לד
anat.koplowitz-breier@biu.ac.il ברייר- קופלוביץ ענת ר "לד
משך כל הרצאה 20 דקות

https://kenessifrutzola.wordpress.com/

מפרסם ההודעה
אפרת קמינר ekphd2025@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה