< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מלגה: לסטודנטיות וסטודנטים מצטיינים בתחום חקר האישה ביהדות [בר אילן / רמת גן] לא צויין דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2110501/

קול קורא למלגות לסטודנטיות וסטודנטים מצטיינים בתחום חקר האישה ביהדות

הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

 

הפקולטה למדעי היהדות והמרכז לחקר האישה ביהדות
מציעים מלגות ע"ס 15000 ש״ח לסטודנטיות וסטודנטים מצטיינים לתואר שני ושלישי
הכותבים עבודת מחקר בנושא הקשור לחקר האישה ביהדות
(כגון: נשים בתנ"ך ובתלמוד, בהיסטוריה ובעולם היהודי, בספרות ובאמנות, בהגות ובמחשבה
היהודית לדורותיה)
המלגה מיועדת לנרשמים חדשים בלבד לשנת הלימודים תשפ"ג ו-תשפ"ד
לאחת ממחלקות הפקולטה למדעי היהדות
לאתר הפקולטה: https://jewish-faculty.biu.ac.il/
המלגה תינתן בכפוף לריאיון והמלצה
להגשת מועמדות יש לשלוח את הפרטים הבאים לכתובת: fanya.g.center@gmail.com

קורות חיים
גיליון ציונים
המלצה
נושא המחקר
לפרטים נוספים: ד״ר איציק פס 0544-936484

מפרסם ההודעה
ד"ר איציק פס המרכז לחקר האישה ביהדות אוניברסיטת בר אילן passizik@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה