< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: פרסי ורבלובסקי לעבודות דוקטורט ומ.א. מצטיינות בחקר הדתות [האגודה הישראלית למדעי הדתות] דדליין=1.12.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2102222/

האגודה הישראלית לחקר דתות שמחה לפרסם זו השנה השלישית את הקול הקורא לפרסי ורבלובסקי לעבודות דוקטורט ומ.א. מצטיינות בתחום חקר הדתות, אשר מוקירים את זכרו של פרופ’ רי”צ ורבלובסקי ז”ל (1924-2015), ממייסדי תחום חקר הדתות באקדמיה הישראלית ומי שעמד בראש האגודה בגלגולה הקודם כחברה הישראלית להיסטוריה של הדתות.

חלוקת פרסים שנתיים אלו מתאפשרת בעקבות המשך שיתוף הפעולה של משפחת ורבלובסקי עם האגודה לצורך קידום חקר הדתות בישראל ולהנצחת זכרו של אביהם. ועד האגודה מודה מקרב לב לבני המשפחה על תרומתם הנדיבה והמתמשכת.

תקנון הפרסים והקולות הקוראים ניתנים לקריאה ולהורדה בלינק הזה:

https://drive.google.com/drive/folders/13PfWe1JiW8nrJrKquCwXh3cNZX9RAmCf?usp=sharing

ניתן להגיש מועמדות לפרסים (בצירוף המסמכים המפורטים בקולות הקוראים) לכתובת המייל werblowsky.prize.2023@gmail.com עד לתאריך 1 בדצמבר 2022.

בכבוד רב,

ד”ר שי פררו – מזכיר האגודה.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added