< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: שבעה עשורים של היסטוריה: הקהילה הדרוזית בישראל חברה, תרבות ופוליטיקה [יאנוח 05/23] דדליין=10.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2102200/

הקהילה הדרוזית בישראל מונה קרוב ל-150 אלף נפשות ופזורה בין הגליל, הגולן והכרמל. למרות היותה קהילה קטנה מספרית ושולית פוליטית, הרי שהייתה מקוד עניין של חוקרים וסופרים רבים. הקמתה של מדינת ישראל מהווה אירוע מכונן בתולדות המזרח התיכון המודרני, אולם גם התפנית המשמעותית ביותר בתולדות הדרוזים בישראל. בשנת 1956 החליטה המדינה להחיל את חוק גיוס חובה על הדרוזים ובחלוף שנה להכיר בקהילה הדרוזית כעדה דתית עצמאית, לאחר מאות שנים שבהן נחשבו הדרוזים לחלק מהקולקטיב המוסלמי. מאז כינון המדינה, ידעה הקהילה הדרוזית תמורות פוליטיות, זהותיות, חברתיות ותרבויות דרסטיות אשר שינו את פניה לבל היכר ויצרו למעשה מודל ייחודי של קהילתיות עדתית. כנס זה הוא הראשון מסוגו וחונך מסורת חדשה של פעילות אקדמית על הדרוזים בישראל. הכנס בא לעמוד על המדיניות הישראלית כלפי הקהילה הדרוזית בישראל בפרספקטיבה של שבעה עשורים. במקביל, הכנס ידון בדינאמיקות הפנימיות אשר עיצבו את הווית חייה של הקהילה הדרוזית במכלול התחומים, של כלכלה, חינוך, דפוסי תרבות, יצירה ספרותית, מגדר, תעסוקה ועוד. תשומת לב מיוחדת תינתן לתמורות המתחוללות בתוך הקהילה הדרוזית בשני העשורים האחרונים.

חוקרים ואקדמאיים העוסקים באחד התחומים הללו, מוזמנים להגיש הצעות לוועדה המארגנת של הכנס. ניתן להגיש הצעות בשפות העברית, הערבית או האנגלית ואורך ההצעה לא יעלה על 250 מילים. הכנס ייערך ביום 9 במאי 2023. ניתן לשלוח הצעות בשלוש השפות: עברית, ערבית ואנגלית, לכתובת האימייל של ד"ר עמרי אילת, המנהל האקדמי במכון המחקר: omriei@dhc.org.il עד לתאריך 10 בינואר 2023.

בכבוד רב,
ד"ר יוסרי ח'יזראן, ראש מכון המחקר של המרכז
עו"ד מחמוד שנאן, מנכ"ל
המרכז למורשת הדרוזים בישראל

https://dhc.org.il/

מפרסם ההודעה
יוסרי ח'יזראן ראש מכון המחקר המרכז למורשת הדרוזים בישראל yusri.khaizran@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
המרכז למורשת הדרוזים בישראל, יאנוח ג'ת, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה