< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לתלמיד/ת תואר שלישי בתקשורת מטעם האגודה הישראלית לתקשורת. דדליין=6.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2100810/

האגודה הישראלית לתקשורת שמחה לבשר על הענקת מלגה שנתית על סך 20 אלף ₪ (שתשולם בעשר פעימות) לדוקטורנט/ית בתקשורת (או בתחום ידע משיק) במוסד מוכר. הזוכה במלגה תסייע/יסייע בהתנדבות בעבודה השוטפת כמזכיר/ת האגודה (למשל, איסוף מידע והפצתו במידעון ובאתרי האגודה, עזרה בארגון הכנס השנתי וכדומה).

דוקטורנטיות/ים עם יכולת גבוהה בהתבטאות בכתב וידע בניהול רשתות חברתיות והזנת תוכן באתרי אינטרנט מוזמנות/ים להגיש מועמדות בצירוף קורות חיים ופסקה קצרה על עצמם עד לתאריך 6 בנובמבר 2022 בכתובת: mail.isca@gmail.com

המועמדות/ים יעברו ריאיון קבלה על ידי ועדת האיתור: מר יצחק משיח, יו"ר קהילת תלמידי/ות מחקר, ד"ר חן סבג בן-פורת, חברת הוועד המנהל, ד"ר עמית קמה, יו"ר האגודה.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה