< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק: לשם פרסום ספר [האיגוד העולמי למדעי היהדות] דדליין=19.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2100701/

פעם בשנה, האיגוד העולמי למדעי היהדות מחלק מענקי תמיכה לפרסום ספרים בתחום מדעי היהדות. המענק מיועד לחוקרים שלא עומדת לרשותם קרן מחקר ואינם, ולא היו, בעלי תקן באחת מהאוניברסיטאות בארץ.

המענק מיועד לחוקרים בתחילת דרכם, החברים באיגוד העולמי למדעי היהדות (שימו לב, תשלום דמי החבר תקף לשנה קלנדרית בלבד. ניתן לשלם דמי חבר לשנת 2022 בקישור כאן), שלא עומדת לרשותם קרן מחקר ואינם ולא היו בעלי תקן באחת האוניברסיטאות.

המענק, בגובה של עד 5,000 ש"ח, יועבר ישירות להוצאה לאור.

על הפונים למלא את הטופס בקישור https://forms.gle/c5dpvaXyBt7CAouJ6, ולצרף את המסמכים הבאים:
1. קורות חיים (עברית או אנגלית)
2. תיאור קצר של תוכן הספר (עד שני עמודים)
3. חוזה חתום עם הוצאת הספרים.
4. מכתב המלצה אחד (שיכול להישלח גם ישירות אל כתובת הדואר האלקטרוני של האיגוד worldunion@jewish-studies.org)

מסמכים נוספים לא ילקחו בחשבון.

המענק ינתן עבור ספרים שטרם יצאו לאור.
תאריך אחרון להגשת המסמכים למענק הוא יום ד', כ"ב תשרי תשפ"ג (19.10.2022).

 

 

מפרסם ההודעה
שירן שבח מזכירות האיגוד העולמי למדעי היהדות האוניברסיטה העברית בירושלים הבנין למדעי היהדות ע"ש יצחק רבין הר הצופים, ירושלים, 9190501 worldunion@jewish-studies.org טלפון 02-5325841 פקס 02-5325910
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה