< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / למאמרים (כתב עת): גיליון 16 של "דברים - כתב עת אקדמי רב תחומי" בנושא: שבר ותמורה (יעל פויס) [עברית] דדליין לכתב יד מלא=1.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2100600/

 

קול קורא לגיליון מספר 16 של כתב העת דברים המוקדש לנושא "שבר ותמורה"

תאריך אחרון להגשה: 1/1/23

כתובת למשלוח המאמרים   inbal_p@oranim.ac.il :

הנחיות לכתיבה והגשת המאמרים ראו http://app.oranim.ac.il/dvarim

 

דברים – כתב עת שפיט, רב תחומי של מכללת אורנים, היוצא פעם בשנה, ומאמרים המתפרסמים בו קבילים לקידום האקדמי.

 

כותבות וכותבים יקרים,

חוויית השבר הינה חוויה שכל אחד מאתנו חווה, או יחווה, כנראה במהלך חייו, אם זה באופן אישי וישיר ואם זה באופן עקיף כחברים בקהילה ובחברה אנושית. מה משמעותו של שבר? מה מבחין אותו מקרובי משפחתו המטפוריים (משבר, בעיה, שסע, בקיע). ולבסוף מה היחס בין חווית השבר לתמורה שיכולה, צריכה, או נוצרה, בעקבותיו. שאלות אלו קיימות כל העת אבל קיבלו משנה תוקף ורלוונטיות בעקבות ההתמודדות עם משבר הקורונה, והן מחכות לתגובה.

למונח שבר יש ביטויים נרחבים בשדות חשיבה שונים וברמות התייחסות שונות, כך לדוגמה:

  • האישי: מה מקומו של השבר בפסיכולוגיה האישיותית, בביוגרפיות? איך מזהים את התמורה מבחינה נרטיבית?
  • פילוסופית: מה משמעתו של המושג שבר? מה מבחין אותו ממושגים דומים? מה משמעות המושג תמורה אם כך ביחס לשבר? מתי ניתן לזהות ולומר שאכן התרחשה תמורה?
  • כלכלה: כיצד מודדים שבר מבחינה כלכלית? איך שבר כלכלי מוביל לשינוי פרדיגמטי בחשיבה הכלכלית (לדוגמה, המעבר בשנות ה-70 מכלכלה קיינסיאנית לכלכלה נאו-ליברלית במערב).
  • היסטוריה: כיצד מזהים אירוע מסוים או תקופה מסוימת כשבר בהיסטוריה? מהי נקודת השבר ההיסטורית? האם זה ענין לחשיבה רטרואקטיבית או שמא השבר נכח בזמן אמת? מה התמורה שהוא חולל לאורך זמן בהיסטוריה?
  • חברה וחינוך: מתי מתפרקות קטיגוריות חברתיות לכדי שבר? האם שבר חברתי הוא גם תקווה חברתית ומתי?
  • קיימות: הקורונה המחישה מה שנאמר ונכתב רבות לפני כן בדבר המשברים האקולוגיים-גלובליים שמצפים לנו. האם משבר זה מאפשר לנו להבחין בשבר הקיימות  אנו נתונים? האם הבחנה כזו תשרוד לאורך זמן? מה שבר כזה יכול ללמד אותנו על התמורות הנדרשות (בכלכלה, בנושא זכויות סביבתיות, אידיאולוגיות-פוליטית)

אלו הן רק חלק מהתחומים האפשריים, לכך יש להוסיף תחומים לא פחות משמעותיים כמו משפט, מחשבה פוליטית, אומנות וחינוך.

אנו מזמינים אתכם לדון בשאלות אלו של שבר ותמורה מתוך זוויות שונות של  הדיון ותוך שימוש בגישות מחקריות שונות. הנכם מוזמנות ומוזמנים להציג חשיבה, מחקר ומעשה במגוון המשמעויות של "שבר ותמורה".

בברכה ובתודה,

פרופ' יעל פויס  (עורכת ראשית) ומערכת דברים

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה