הזדמנות // מלגה: מלגות מחקר במדעי הרוח, במדעי החברה, וברפואה [אוסטריה] דדליין=22.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2092199/

Anniversary Fund

מלגות מטעם קרן של הבנק האוסטרי המרכזי

The OeNB’s Anniversary Fund in a nutshell

The Anniversary Fund of the Oesterreichische Nationalbank (OeNB) was established in 1966 to mark the bank’s 150th anniversary. Since then, it has provided a total of 9,900 projects in basic research – and up to 2003 also in applied research – with funding of some EUR 775 million. Furthermore, since 2004, the Anniversary Fund has contributed up to EUR 75 million a year to the endowment of the National Foundation for Research, Technology and Development (National Foundation). This contribution enables other important domestic organizations that support research activities, including the Austrian Science Fund (FWF) and the Austrian Research Promotion Agency (FFG), to provide reliable long-term funding frameworks.

At present, the OeNB Anniversary Fund is promoting high-quality scientific work in economics and the medical sciences (clinical research) as well as projects in the humanities and social sciences.

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה