הזדמנות // מלגה: לשהויות מחקריות במוסדות שונים בעולם, מטעם קרן מקס ובר. דדליין=7.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2091920/

Gerald D. Feldman Travel Grants

Once a year the Max Weber Foundation (MWS) confers Gerald D. Feldman Travel Grants to academics in the qualification phase with an international focus.

The travel grants are meant to improve the career opportunities for humanities and social science academics in their qualification phase. The scientists conduct a self-chosen research project in at least two and at most three host countries which are home to MWS institutes and branches or at the Richard Koebner Minerva Center for German History (for a list of the host countries please see "Countries and regions", please also note the current notice here). The total term of funding shall not exceed three months. Placements (at most one month per host country, shorter stays are possible) are to be used for research, especially in libraries and archives. Academics are expected to produce transnational and transregional studies, providing research with new and original ideas. The research placements should ideally be completed within 12 months, or at most 24.

The next deadline for applications is 7 October 2022.

READ MORE

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה