< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: תכנית מ"א בחממת חיפה למדע הדתות [אונ חיפה] דדליין=30.9.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2091919/

סטודנטים וסטודנטיות לתואר שני בחוגי הפקולטה למדעי הרוח:
תוכנית ההתמחות במדעי הדתות וחממת חיפה לחקר דתות מציעות
מלגה על סך 5000 ש“ח בשנת הלימודים תשפ“ג
תוכנית לימודים אישית מותאמת לתחומי העניין של הסטודנט.ית, שמטרתה להעניק הבנה רחבה ומעמיקה של עולם הדתות, בעבר ובהווה
מנטורינג על ידי ראש התכנית
השתתפות כעמית.ה בחממת חיפה לחקר דתות
לפרטים נוספים על תכנית ההתמחות, ראו באתר בית הספר להיסטוריה >> תוכניות בית הספר, או כתבו לד“ר משה בלידשטיין, mblidstei@univ.haifa.ac.il

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה