< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: איש/אשת סגל בבית הספר לתקשורת [בר אילן / רמת גן] דדליין=14.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2091409/

קול קורא למשרה תקנית בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר-אילן
אלול, תשפ"ב
ספטמבר 2022‎‎‎‎

בית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר-אילן מחפש מועמד.ת מצטיין.ת למשרה תקנית במסלול המחקרי. תחילת המינוי: סמסטר ב', תשפ"ג (מרץ, 2023) או סמסטר א', תשפ"ד (אוקטובר, 2023). מטרת הגיוס היא לחזק את האיכות ולהרחיב את המגוון המחקרי והתרבותי בקרב סגל בית הספר לתקשורת.

דרישות:
• במועד תחילת ההעסקה על המועמד.ת להחזיק בדוקטורט בתקשורת או בתחומים סמוכים כשחקר התקשורת נמצא במוקד המחקר
• מצוינות מחקרית מוכחת, הבאה לידי ביטוי בפרסומים בכתבי עת מחקריים שפיטים מובילים בתחום התקשורת
• ניסיון הוראה במוסדות השכלה גבוהה בישראל או בחו"ל
• עדיפות לחוקר/ת בתחומי תקשורת דיגיטלית
נא להגיש (קובצי PDF בעברית או באנגלית):
• מכתב פניה (עד עמוד) ופרופיל אקדמי הכולל התייחסות למחקר בהווה ובעתיד (עד שלושה עמודים)
• קורות חיים הכוללים רשימת פרסומים מלאה (בהתאם למבנה הזה)
• עותק דיגיטלי של 2-3 פרסומים אקדמיים נבחרים
• סקרי הוראה משלוש השנים האחרונות (אם אפשרי)
• שתי דוגמאות להצעות לקורסים כולל סילבוסים
• שלושה מכתבי המלצה שישלחו ישירות על-ידי הממליצים.ות (דוא"ל מצויין למטה)

את הקבצים נא לשלוח לפרופ' חיים נוי, ראש ועדת החיפוש, ביה"ס לתקשורת
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 5290002
ישראל
chaim.noy@biu.ac.il

מועד אחרון להגשה 14.10.2022, י"ט בתשרי, תשפ"ג. רק פניות רלבנטיות תענינה. ביה"ס לתקשורת אינו מחוייב לקבל הצעה כלשהי.

מפרסם ההודעה
חיים נוי ראש בית הספר לתקשורת, אוניבסיטת בר-אילן chaim.noy@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה