< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / לכנס: הכנס השנתי ה-46 של החברה ההיסטורית הישראלית- יִרְאָה וָרַעַד יָבֹא בִי : על רגשות בהיסטוריה [אונ ת"א / ת"א 03/23] דדליין=31.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2091402/

ביטויים של רגשי אהבה וסולידריות, תאוות נקם, אשמה ופחד לא רק שמלווים את הכתיבה ההיסטורית על אודות אירועים ותרבויות, כי אם גם מהווים, מזה כמה עשורים, מושא למחקר היסטורי ענף. ספרות מחקר זו ההולכת ומתרחבת, מבקשת לדון ברגשות המובעים במרחב הציבורי, וכן לחלץ את הרובד הרגשי המשוקע באגו-דוקומנטים והמגלם את ערכיהן של מערכות יחסים אינטימיות ומשפחתיות. הספרות המחקרית על ההיסטוריה של הרגשות מכירה בחלק המהותי שנוטלים משטרים פוליטיים בעיצובם של רגשות. מדינות לאום, קהילות, דתות וקבוצות אתניות מבנות את רפרטואר הרגשות הלגיטימי והרצוי בתקופות שונות בזיקה למרחבים, למועדים ולסיטואציות חברתיות מסוימות. המחקר ההיסטורי על אודות רגשות ותגובות רגשיות העומדים בבסיסן של תרבויות שונות הוא בינתחומי ויונק בין היתר ממחקרים בתחום מדעי המוח מזה ומחקרים בתחום מדעי החברה והפילוסופיה מזה; הספרות המחקרית דנה באופן שבו החוויה האנושית מתעצבת במהלכם של תהליכי שינוי חברתיים וכלכליים ואירועים פוליטיים ובייחוד בזיקה של היחידים לתחושות ולרגשות של בני אדם אחרים.
תשקלנה הצעות במגוון תחומים כגון:
· גילומים של רגשות בתרבות חומרית
· תמורות היסטוריות בביטויים לשוניים של רגשות
· רגשות בפרקטיקות פולחניות
· תרבות של רגשות בפרספקטיבה השוואתית
· פוליטיקה, אידיאולוגיה ורגשות
· תרבות צריכה, ייצור ורגשות
הכנס השנתי של החברה ההיסטורית הישראלית יוקדש השנה להיסטוריה של הרגשות. חוקרות וחוקרי עבר מתחומי ההיסטוריה, ההיסטוריה של האמנויות והתרבות, ההיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, ההיסטוריה של המשפט, הארכיאולוגיה ועוד, מוזמנים ומוזמנות להגיש הצעות לקחת חלק בכנס שיתקיים ב-22.3.2023, באוניברסיטת תל אביב. על המגישים.ות להיות חברים בחברה ההיסטורית הישראלית.
ניתן להצטרף לחברה ההיסטורית באתר האינטרנט: https://www.historical.org.il/
אנא שלחו את כותרת ההרצאה, תקציר של עד 250 מילה, קו"ח מקוצרים (לא יותר מ-200 מילים) ופרטי התקשרות בקובץ WORDאחד. פרטי ההתקשרות יכללו את שמכם, כותרת המחקר, מוסד אקדמי, כתובת דוא"ל ומספר טלפון.
משך כל הרצאה 20 דקות
לפרטים נוספים וכתובת למשלוח ההצעות: kol@history.org.il תחת הכותרת "הצעה לכנס השנתי ה-46 של החברה ההיסטורית הישראלית"
המועד האחרון להגשת הצעות – 31.10.2022.
ועדת הכנס: פרופ' תמר הרציג, ד"ר שלי זר-ציון, פרופ' מאיר ליטבק, פרופ' יונתן פרייס, פרופ' אורית רוזין (יו"ר), פרופ' מאיר שחר

https://www.historical.org.il/conference/%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/

מפרסם ההודעה
ד"ר צאלה רובל החברה ההיסטורית הישראלית TSELA@HISTORY.ORG.IL
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה